Web var.astro.cz je právě v plánované odstávce, z důvodu přechodu na jiný server a technologii.
Prosíme o trpělivost, bude to zřejmě trvat několik dnů...
Nejedná se o havárii a nedošlo tedy ke ztrátě dat.


The webpage var.astro.cz is just in state of planned temporary shutdown. The reason is transfer to new server and technology.
Please be patient, it will probably take several days to finish...
This is not consequence of any accident, the data are consistent and safe.