Observers log

> Bernard Kuchák (Znojmo)

> For my minima timings see B.R.N.O. database
> For my intrinsic variables observation see MEDUZA database
> Insert new observation...

Observed objects:  all | and | RT and | Cam | LR Cam | NR Cam | cyg | GO cyg | Leo | XY Leo |
bez souhvězdí: |

Use filter according to obs. project:
all, B.R.N.O., MEDÚZA, TRESCA, HERO

# star ^ v
project
date ^ v filter light curve chart
data
Instrument
note
inserted ^ v
6RT and
 
B.R.N.O.
16.7.2015
22:9-0:41 UT
Cchart
296
Sonnar 180 + G1


----- EBFit result: -----
TminGJD = 2457220.45971
Error (1 sigma): +0.00016/-0.00014 (Bootstrapping), +0.00010/-0.00013 (Prayer bead), +0.00013/-0.00013 (LSM)
Error (95% CI): +0.00030/-0.00029 (Bootstrapping), +0.00024/-0.00022 (Prayer bead)
LSM: chi^2 = 368.2, n_freedom = 258

info O-C
2015-09-28
5GO cyg
 
B.R.N.O.
11.7.2015
20:34-0:20 UT
Cchart
444
Sonnar 180 + G1


----- EBFit result: -----
TminGJD = 2457215.44426
Error (1 sigma): +0.00023/-0.00021 (Bootstrapping), +0.00006/-0.00007 (Prayer bead), +0.00009/-0.00009 (LSM)
Error (95% CI): +0.00042/-0.00040 (Bootstrapping), +0.00012/-0.00015 (Prayer bead)
LSM: chi^2 = 2269.0, n_freedom = 393

info O-C
2015-09-28
4NR Cam
 
B.R.N.O.
30.3.2014
18:56-2:52 UT
Cchart
778
Sonnar 180 + G1

info
2014-04-02
3LR Cam
 
B.R.N.O.
29.3.2014
18:31-3:35 UT
Cchart
859
Sonnar 180 + G1

info
2014-04-02
2LR Cam
 
B.R.N.O.
29.3.2014
18:31-3:36 UT
Cchart
866
Sonnar 180 + G1

info
2014-04-02
1XY Leo
 
B.R.N.O.
28.3.2014
19:22-22:52 UT
Cchart
609
Sonnar 180 + G1

info
2014-04-02

Observers log is free function of our web server var.astro.cz. Any registered observer can maintain his own observation here in well-arranged and backuped way.

Created by Lubos Brat (2007-2008), Czech Variable Star Section