Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR Cap   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
RWp19633.3923523989.43520:17:56.1-17:40:239.8119.8P
TYp1121191.42345855775.442620:24:29.7-12:57:5510.511.810.6P
UWp100160.699565552135.19820:20:51.3-10:30:5510.911.511.5P
WZp9180.313086751338.76921:23:17.4-15:10:521414.714P
WZs9180.313086725424.7365421:23:17.4-15:10:521414.714P
ADp100282.95825552137.30321:39:48.9-16:0:2110.7711.410.77B
ADs100282.95825548503.0803321:39:48.9-16:0:2110.7711.410.77B
AFp10075.93564538252.3720:14:54.1-21:5:4010.110.810.1P
AIp10043.0836645548.53420:17:28.4-10:57:3912.1613.5312.16V
AIs10043.0836645550.07620:17:28.4-10:57:3912.1613.5312.16V
AQp73170.317388554700.065721:3:16.5-18:41:561313.913P
AQs73170.317388545527.69721:3:16.5-18:41:561313.913P
BFp9170.53267648500.02620:18:28.56-19:17:28.78.929.2718.92V
BFs9170.53267648500.2923420:18:28.56-19:17:28.78.929.2718.92V
BHp10021.07804351978.07820:27:8.49-11:32:50.58.0318.1618.031V
BQp8241.47408848500.874921:37:36.14-20:25:54.68.1068.48.106V
BQs8241.47408848501.61221:37:36.14-20:25:54.68.1068.48.106V
CMp5550.41889952909.38420:19:49.6-12:30:381111.611c
CMs5550.41889952909.59620:19:49.6-12:30:381111.611c
CQp9120.69080852867.64821:26:32.7-17:52:438.829.219.1V
delp82241.022768835656.91321:47:2.44-16:7:38.22.813.052.9V
dels82241.022768835657.42421:47:2.44-16:7:38.22.813.052.9V

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.