Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR Cha   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
RSp100111.66988251879.8288:43:12.21-79:4:12.36.026.686.53V
RSs100111.66988242851.6048:43:12.21-79:4:12.36.026.686.53V
RTp9120.355109551880.74310:10:31.7-80:36:16141514P
RYp10040.64014236695.2610:39:19.5-77:5:38.313.814.814P
RYs10040.64014236695.5800710:39:19.5-77:5:38.313.814.814P
RZp91322.83208448501.8110:42:24.11-82:2:14.28.29.18.8P
RZs91322.83208452082.9910:42:24.11-82:2:14.28.29.18.8P
TUp6460.55704836728.25310:57:57.55-79:23:54.313.313.813.3P
TXp6470.90164551868.4211:2:2.16-81:24:43.113.081413.08V
YZp100324.4573942145.88111:34:9.1-77:44:34.511.1511.1511.15B
YZs100324.4573942148.1111:34:9.1-77:44:34.511.1511.1511.15B
ASp10050.84141651887.85812:30:11.25-76:45:45.3141614P
BEp10010.8096251869.37913:4:58.96-76:56:49.813.814.713.8P
BWp100342.11626228664.413:40:16.88-78:22:36.510.111.210.1V
CGp10090.376552351955.64610:31:56.98-79:51:1.113.914.414.4P
CGs10090.376552336720.52310:31:56.98-79:51:1.113.914.414.4P
CYp100120.44375151870.41810:47:21.61-79:29:30.613.51414P
CYs100120.44375136685.47210:47:21.61-79:29:30.613.51414P
CZp10020.322505551870.76310:53:17.54-79:41:41.31414.614.6P
EWp10013.8187652658.769:14:2.6-82:13:128.68.918.65V
GOp10010.40606751868.1189:33:10.4-80:28:3410.6410.9710.64V
GQp9112.0919254159.7910:4:52.5-79:28:5.313.6514.813.665V
ISp9114.969553794.8112:43:38.27-77:46:14.313.714.113.7V
ITp9110.71665253449.817713:53:3.8-80:1:912.6513.112.65V
RafV134p9110.3254986.30111:1:10-81:23:2514.8515.0515.05c

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.