Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR CrB   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
Up1164373.45221116747.971815:18:11.35+31:38:49.47.668.797.72V
Us1164373.45221116749.697915:18:11.35+31:38:49.47.668.797.72V
RTp28365.11715528273.24315:38:3.03+29:29:13.910.210.8210.52V
RTs28365.11715528275.8015815:38:3.03+29:29:13.910.210.8210.52V
RWp1341840.72641153511.139615:39:15.23+29:37:19.610.2210.7810.29V
RWs1341840.72641140752.0934115:39:15.23+29:37:19.610.2210.7810.29V
TUp114461.61363436322.52516:9:39.71+39:35:9.312.813.612.8P
TUs114461.61363453408.517316:9:39.71+39:35:9.312.813.612.8P
TWp1562100.588874556036.889616:6:50.7+27:16:34.610.511.311P
TWs1562100.588874537898.67116:6:50.7+27:16:34.610.511.311P
UXp7340.655155265.4863216:16:54.33+31:7:21.413.1213.613.12B
UXs7340.655151426.92816:16:54.33+31:7:21.413.1213.613.12B
YYp156830.3765656034.891215:50:32.43+37:50:7.68.6439.1348.643V
YYs156830.3765655652.88215:50:32.43+37:50:7.68.6439.1348.643V
AMp6490.70365255693.417616:10:50.36+37:28:56.612.813.512.8V
AMs6490.70365255309.5776316:10:50.36+37:28:56.612.813.512.8V
ARp122340.39735252365.504415:59:18.6+27:52:1510.811.4510.8c
ARs122340.39735252365.7030815:59:18.6+27:52:1510.811.4510.8c
ASp119300.38065955657.99416:0:14.5+35:12:2811.3511.8511.35c
ASs119300.38065955660.845716:0:14.5+35:12:2811.3511.8511.35c
AVp121330.308191552360.474916:14:58.5+30:16:4611.8712.4811.87c
AVs121330.308191554197.451316:14:58.5+30:16:4611.8712.4811.87c
AWp180840.36093555714.534316:15:20.2+35:42:2611.0811.3511.08c
AWs180840.36093555715.436316:15:20.2+35:42:2611.0811.3511.08c
AYp8230.46049851462.6515:22:35.8+31:8:313.514.114c
AYs8230.46049851462.8815:22:35.8+31:8:313.514.114c
BDp9120.35687156029.916515:31:22.4+35:52:5414.214.714.7c
BRp10010.7669551325.73115:53:4.27+36:18:44.89.8810.119.88R
BSp9110.4654855662.487815:54:31.4+29:56:5211.4611.611.6V
BTp9110.089253193.85915:56:57+35:23:3718.920.418.9V
BXp10010.3588451442.6816:2:29.6+37:33:3012.2512.512.45c
CFp10010.26244551241.331816:6:0.1+29:49:5414.1414.5414.44c
CIp10010.35007651241.466816:8:20.8+28:12:3012.8313.0213.02V
CLp8220.318806453515.37616:10:9.31+35:57:30.611.4111.71611.658R
CLs8220.318806453515.21716:10:9.31+35:57:30.611.4111.71611.658R
CSp9110.33648653214.38716:18:26.91+27:33:15.71515.215V
G2576.1248p133400.52401653515.49616:11:32.51+33:6:5.414.0614.6814.447R
G2576.1248s133400.52401653515.23416:11:32.51+33:6:5.414.0614.6814.447R
G2576.2071p6448.2837653505.815916:11:17.96+33:7:13.2131313V
G2576.2071s6448.2837654305.355716:11:17.96+33:7:13.2131313V
G3053.1924p122220.1617704254524.0195515:33:49.44+37:59:28.213.1713.8713.27V
G3053.1924s122220.1617704254918.9820815:33:49.44+37:59:28.213.1713.8713.27V
alfp1001317.35990723163.7715:34:41.27+26:42:52.92.212.322.21B
alfs1001317.35990747010.392315:34:41.27+26:42:52.92.212.322.21B

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.