Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR Hyi   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
Sp10020.90311425452.560:18:55.95-79:54:55.411.2812.0511.28V
Up10030.70107652017.1170:28:6.46-79:21:59.513.0813.8613.08V
Yp10033.53591525481.50:45:50.69-78:49:16.99.8812.289.88V
RTp100150.28403525480.51:11:12.55-79:10:38.512.2813.1513.13V
RTs100150.28403525480.6421:11:12.55-79:10:38.512.2813.1513.13V
RVp10047.1950552228.61:20:52.33-80:19:0.711.111.711.1V
RVs10047.1950551873.3331:20:52.33-80:19:0.711.111.711.1V
TZp10020.68585727413.32:51:35.29-67:34:16.713.0913.9413.09V
UVp10020.81704251868.933:38:56.27-72:24:32.812.0812.8112.08V
AAp100301.15027728694.70:39:2.44-76:58:7.511.512.111.5V
BDp10012.1818751871.340:15:27.91-76:38:5.412.8814.3612.88V
BRp10010.743651869.34:15:0.86-69:32:1210.6110.7310.61V
CNp10010.45610748500.0952:45:36.97-71:14:9.46.6586.9286.658V
CPp10010.47940648500.22563:0:13.73-81:5:18.57.8988.0397.898V
DHp10017.4336748375.911:49:13.3-63:31:08.458.638.58V

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.