Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR LMi   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
Tp1211883.01985845397.3539:48:28.46+33:17:19.610.8712.9210.97V
Ts1211883.01985847591.3799:48:28.46+33:17:19.610.8712.9210.97V
RTp135640.374917753752.62059:49:48.32+34:27:15.411.411.711.7P
RTs135640.374917745002.60229:49:48.32+34:27:15.411.411.711.7P
UWp8283.874348499.21610:43:30.2+28:41:9.18.4468.6748.446V
UWs8283.874348501.15310:43:30.2+28:41:9.18.4468.6748.446V
VWp11351470.477550748500.18811:2:51.91+30:24:54.78.0318.468.45V
VWs11351470.477550748500.42711:2:51.91+30:24:54.78.0318.468.45V
WZp110110.38913955315.3672810:31:26.52+31:38:33.212.4512.712.45R
WZs110110.38913956004.340510:31:26.52+31:38:33.212.4512.712.45R
XXp4670.37097955589.776710:33:4.91+32:22:15.312.4212.5612.42R
XXs4670.37097955625.570210:33:4.91+32:22:15.312.4212.5612.42R
XYp143520.436887352366.88410:34:12.41+32:8:5210.711.110.7R
XYs143520.436887356019.043510:34:12.41+32:8:5210.711.110.7R
AEp5550.5283456017.699410:27:2.16+33:16:58.712.813.212.8R
AEs5550.5283451484.80210:27:2.16+33:16:58.712.813.212.8R
AFp6440.40659651475.94810:37:45.89+32:20:42.11414.614R
AFs6440.40659656011.730810:37:45.89+32:20:42.11414.614R
AGp7330.67950756015.705810:44:48.84+33:21:11.910.7211.3110.75R
AGs7330.67950751527.21510:44:48.84+33:21:11.910.7211.3110.75R

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.