Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR Men   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
RRp10022.60111151869.13:43:50.41-84:0:2.911.4412.6611.74V
RYp10020.36951451868.933:30:8.85-81:8:28.613.1914.1613.19V
SWp10011.4146151867.2594:19:50.7-77:48:21.212.1713.0912.17V
TVp10010.7572151869.294:48:37-76:10:32.513.2413.6913.24V
TYp91280.461666442054.7975:26:49.73-81:35:7.28.088.568.47V
TYs91280.461666451492.87645:26:49.73-81:35:7.28.088.568.47V
TZp10048.5691539190.345:30:13.89-84:47:6.46.196.876.36V
UXp100174.181141986.7345:30:3.18-76:14:55.38.89.579.47V
UXs100174.181141984.643885:30:3.18-76:14:55.38.89.579.47V
UYp10012.275651868.844:0:58.78-77:53:51.412.2313.0312.23V
VVp10010.4350351869.294:33:44.34-74:29:15.713.1313.6613.13V
XYp10020.776634842423.08895:22:13.46-71:56:18.710.6311.2710.88V
XYs10020.776634842423.4775:22:13.46-71:56:18.710.6311.2710.88V
AKp10020.4124451868.923:53:20-79:48:35.29.139.2779.13V
ALp10010.95555748500.0495:31:18.57-79:0:31.68.8879.2158.887P
ANp9120.46197248500.31316:0:19.5-80:35:53.19.3589.5399.358P
ATp10032.344634551523.05444:52:6.9-70:43:5411.7212.2412.2c
AUp9120.34384151869.185:55:1-72:41:3610.2911.1110.5c
AWp10014.552151935.5857:6:16.4-76:50:2112.4514.612.65V
BBp10010.25770151868.9246:22:54.3-75:2:211.4611.9211.46V
iotp10015.28841979.855:35:36.17-78:49:1566.056V

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.