Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR Phe   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
RWp10025.41349825859.3440:30:16.32-46:27:58.612.4613.5712.6c
SYp122265.2708863248470.7151:30:30.2-42:42:259.759.969.96V
SYs122265.2708863248473.351:30:30.2-42:42:259.759.969.96V
VWp100196.883851876.91:25:33.64-41:48:34.610.711.4611V
VWs100196.883851880.3421:25:33.64-41:48:34.610.711.4611V
WWp10060.71988751869.621:31:6.83-43:59:35.112.7913.5813.09c
WXp8252.7775554623.9051:33:42.32-43:49:23.211.912.912.5P
WXs8252.7775553061.5241:33:42.32-43:49:23.211.912.912.5P
XYp10070.3386751868.851:40:24.96-41:38:1.713.4814.2313.48c
YZp100230.2347269336765.6221:42:25.89-45:57:4.312.6513.3212.95V
YZs100230.2347269351868.7761:42:25.89-45:57:4.312.6513.3212.95V
ADp100350.379925251868.811:16:38.07-39:42:31.310.2710.810.8V
ADs100350.379925248500.2261:16:38.07-39:42:31.310.2710.810.8V
AEp112350.36237454086.26081:32:32.93-49:31:41.37.568.258.19V
AEs112350.36237454086.08031:32:32.93-49:31:41.37.568.258.19V
AGp100460.7553444170.79480:26:54.9-39:52:55.18.879.368.95V
AGs100460.7553444171.17250:26:54.9-39:52:55.18.879.368.95V
AIp100124.59232543410.68851:9:34.19-46:15:56.18.589.358.89V
AUp100120.26581351868.5891:50:23.54-46:58:28.112.2312.7812.73V
AUs100120.26581336848.4421:50:23.54-46:58:28.112.2312.7812.73V
BLp10010.81035248500.3370:10:47.38-57:29:118.3448.6828.682V
BMp10020.41362148500.2010:18:45.87-39:40:38.19.2599.5269.526V
BQp10010.21848151869.2670:25:24.14-46:55:27.110.4310.610.6V
CTp10021.260851870.351:25:46-39:56:1211.211.811.2V
CXp100119.975748736.141:19:31.1-48:17:418.779.149V
DEp10011.4029652502.74923:57:55.5-41:55:4311.2511.8111.37V
dzep82181.669772553622.64531:8:22.98-55:13:59.63.914.424.22V
dzes82181.669772541644.5271:8:22.98-55:13:59.63.914.424.22V

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.