Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR Scl   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
RTp91700.5115643450.60:36:28.09-25:40:22.910.3110.9910.6V
SZp10050.3208275751868.740:15:46.68-31:5:4511.7212.412.4V
SZs10050.3208275744407.02810:15:46.68-31:5:4511.7212.412.4V
VVp100102.4796238358.281:16:6.82-34:8:55.78.358.58.5V
VVs100102.4796236499.689811:16:6.82-34:8:55.78.358.58.5V
VZp10070.144622241209.817523:50:9.24-26:22:52.715.618.418.4V
ALp10022.44508848500.6723:55:16.59-31:55:17.36.066.336.2V
BDp9160.56629153330.96840:32:25.22-24:52:34.510.0210.310.3V
BDs9160.56629148500.7870:32:25.22-24:52:34.510.0210.310.3V
BEp9130.42290148500.2671:21:32.95-29:7:52.710.3710.8310.83V
BHp10012.0450748500.451:34:18.36-27:21:47.27.9218.158.15V
BNp10013.650648500.6923:7:42.75-30:14:08.9639.3319.331V
CEp10012.27768748635.6660:31:33.5-36:16:259.79.929.75V
CGp100111.0357452227.5880:55:26.8-37:31:268.679.168.9V
CHp10011.57721651881.5440:57:43.8-26:13:239.9910.1810.04V
CIp100114.710452559.741:3:43.8-30:23:558.7898.92V
CMp100110.2885748077.58123:36:3.6-32:37:248.818.938.92V
CPp10010.3136751868.5760:24:49-27:44:1812.913.6312.9V
CQp10010.26989651868.7330:28:21-29:4:61212.5512V
CRp10010.24653951868.8010:44:30-36:6:309.629.779.62V
CTp10010.40679852235.551:16:0.6-25:42:3311.9112.1212.08V

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.