Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR Tuc   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
Vp10020.870920336139.1420:51:46.59-71:59:5310.611.8310.71V
ACp10021.26582134307.3823:38:2.63-59:26:28.811.312.9711.3V
ACs10021.26582134308.01323:38:2.63-59:26:28.811.312.9711.3V
ANp9135.4613334305.6523:30:22.25-58:25:34.610.211.411.4V
AQp100260.59483948500.3690:17:21.51-71:54:56.99.9110.4810.48V
AQs100260.59483940478.0720:17:21.51-71:54:56.99.9110.4810.48V
CFp9162.79761744160.520:53:7.77-74:39:5.67.447.87.52V
CUp10020.86583448500.4070:37:13.36-63:49:12.59.8810.249.88
CWp10021.05384848500.7940:48:43.18-61:43:42.79.399.599.39
DKp10015.33793348323.54222:27:21.2-58:0:2.26.857.066.92V
DNp10015.8548852068.7823:7:18.93-60:52:34.88.518.78.68V
DXp8240.30297651869.3523:57:21.51-64:14:35.69.489.799.48
EIp10013.6452352770.85222:29:12.6-56:52:129.539.979.87V
EKp10011.2350152875.78622:38:51.7-60:39:89.7110.179.92V
ELp7330.337255004.670:1:4.3-66:57:421313.513.5c
ELs7330.337255004.4960:1:4.3-66:57:421313.513.5c
EMp4670.32657651869.070:2:8.17-66:50:39.512.1612.7612.16V
EMs4670.32657651869.2330:2:8.17-66:50:39.512.1612.7612.16V
ENp10012.8808352217.6050:34:53-68:35:498.588.648.61V
G8471.1180p9121.946355384.5250:28:11-59:19:249.6710.019.67V

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.