Pedpovdi minim pro tuto noc

Pedpovdi jsou uvedeny pro svtov as, tedy v UTC.

Pedpovdi jsou potny pro polohu pozorovatele: 50 severn ky, 15 vchodn dlky.
Pokud potebujete pedpov minim pro jin msto na Zemi, pouijte tyto on-line pedpovdi s monost zadat datum a msto pozorovn.

Jsou zobrazeny jen objekty, jejich vka nad obzorem v okamiku minima je H = 20 a vy.

Bodovn zanedbanosti:
1 = hodn sledovan hvzda v poslednch 10ti letech, 10 = dn CCD minimum v poslednch 10ti letech. Vce zde.
DOPORUUJEME POZOROVAT OBJEKTY S BODOVNM 5 A VCE

Astrofyzikln zajmavost:
Systmy s mnc se periodou nebo jinak zajmav systmy jsou v pedpovdch oznaeny barevnm tverekem u nzvu objektu. Po najet my nad znaku se objev vysvtlen a dal poznmky. Legenda viz obrzek vlevo.
Astrofyzikln zajmavost pipravil podle O-C brny L. melcer (2009), revize P. Zasche (2011)
Objekty DOPORUEN K POZOROVN jsou oznaeny hvzdikou za nzvem *


Dostupn pedpovdi: (podle veernho data)

2020-4- 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
2020-5- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
2020-6- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
2020-7- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
2020-8- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
2020-9- 1, 2,


Filtr

Bodovn: a vce.
MAG od: do
Nzev hvzdy:
Zkratka souhvzd:
Poloha na obloze v ase
minima:
Vka H:
Azimut:
  STARP/S BODYUTH/AMAG RANGED(h)ELEMENTS
Uivatel nepihlen
- PIHLSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blc se AKCE


 22. 5. 2020 
VarCoffee - promnsk semin online

 22. 8. 2020 
60. praktikum o vzkumu promnnch hvzd

> Pedpov minim <

> Tranzity exoplanet <

Nov minima v B.R.N.O.:

Nov tranzity TRESCA:

Nov data MEDZA:

Aktivn pozorovatelny:
Pozorovatelsk chat


Momentln nepozoruje dn pihlen observato.