Časopis e-PerseusJak upéct novou proměnnou hvězdu

Sekce PPH ČAS, 4. 9. 2007

Aneb
 kuchařka pro pozorovatele, ve které se dozví co dělat při objevu nové proměnné
 
 Abstrakt: Podrobný návod pro pozorovatele – objevitele nové proměnné hvězdy, jak postupovat při ověřování, zda nový objekt nebyl již někým pozorován. Dále článek orientuje objevitele v katalozích s proměnnými hvězdami, použitelnými robotickými přehlídkami a způsobu publikace nové proměnné hvězdy.
 
 Abstract: A detailed guide for observers – discoverers of new variable star. The way of how to check for known variables, getting data from robotic surveys and how to publish a discovery is described.
 
 V posledních několika letech došlo k velkému nárůstu objevů nových proměnných hvězd. Tyto objevy jdou na vrub především pozorovatelům s CCD technikou. Je to logický výsledek fotometrické práce s CCD snímky. Při zpracování měření zákrytové dvojhvězdy nebo obecně dlouhých fotometrických řad, se provádí fotometrie všech hvězd v poli a měření sledované hvězdy je pouze výsledek dodatečné selekce dat. Program C-Munipack neboli Muniwin od Ing. Davida Motla, který zde všichni používáme, má v sobě dokonce implementovanou speciální funkci na hledání nových proměnných hvězd.
 
 Pro pozorovatele je tedy dnes poměrně snadné objevit novou proměnnou hvězdu a tak celosvětově počet známých proměnných hvězd rychle roste. Vydavatelé katalogu GCVS (General Catalogue of Variable Stars), který přiděluje proměnným hvězdám definitivní označení nejsou sto stíhat nárůst nových proměnných hvězd a vydávat nové verze katalogu v reálném čase. To s sebou přináší i problém s identifikací nových proměnných hvězd a pochyby pozorovatele – objevitele, zda je jím objevená proměnná skutečně ještě neznámý objekt.
 
 Množí se mi tak emailové dotazy od pozorovatelů, jak mají postupovat když zjistili, že na jejich CCD snímcích nějaká neznámá hvězdička mění svou jasnost. V okamžiku, kdy se mi během jednoho týdne sešly stejné dotazy od tří různých pozorovatelů alá „Co teď?“ jsem se rozhodl sepsat tuto kuchařku, která budiž zdrojem informací pro budoucí i současné objevitele nových proměnných hvězd.
 
 Následuje doporučený plán postupu činností, který by měl objevitel sledovat až k oficiální publikaci objevu.
 
 POSTUP PRÁCE S NOVĚ OBJEVENOU PROMĚNNOU HVĚZDOU
 
 1) Nad muniwinem zjistím, že na mých CCD snímcích nějaká hvězdička mění svou jasnost a není to primárně sledovaná proměnná hvězda
 
 2) Zidentifikuji nalezenou proměnnou hvězdu v nějakém hvězdném katalogu – nejspíš v katalogu GSC, ze kterého si zjistím přesné souřadnice objektu. Požadovaná přesnost je zlomek úhlové sekundy – např. 21 11 47.39 +44 51 23.01. Samozřejmě udáváme souřadnice pro ekvinokcium J2000.
 
 3) Naveďte internetový prohlížeč do databáze Simbad na http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fcoo a do políčka zadejte nalezené souřadnice a odešlete. Pokud se v okolí nachází jediný známý objekt, Simbad pro něj rovnou vypíše všechny údaje. Pokud je to známá = publikovaná proměnná hvězda, bude to pro ni napsáno v sekci „basic data“. Pokud se v okolí nachází více objektů, Simbad vypíše jejich seznam řazený podle vzdálenosti od zadaných souřadnic.
 Pokud je objekt již znám, zobrazí se na prvním místě a v kolonce „Otype“ bude mít napsáno „V“ nebo přímo typ proměnnosti (viz http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-display?data=otypes)
 
 4) Pokud výše uvedeným postupem zjistíte, že objekt nebyl dosud jako proměnná hvězda oznámen (publikován), můžete postupovat podle dalších bodů. V posledních letech vznikl ještě jeden portál o proměnných hvězdách – Variable Star Index (VSX), který naleznete na http://www.aavso.org/vsx. Tento portál shromažďuje informace i o nových proměnných hvězdách, jejichž objevy pozorovatelé nepublikovali v žádném odborném žurnálu a tudíž nejsou v databázi Simbadu. Je třeba se tedy ještě podívat sem http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=search.top&ql=1. Zde zadejte do kolonky „Position“ souřadnice objektu a odešlete. Pozor, VSX může vrátit podrobné informace o objektu, který je jediný známý (pro VSX) v blízkém okolí, ale nemusí to být ten váš objekt. Je třeba výstup překontrolovat podle souřadnic. Pokud ani zde není žádný záznam o vámi objevené proměnné hvězdě, pokračujte dalšími kroky.
 
 5) Nyní, když je jasné, že objekt ještě nebyl objeven jakožto proměnná hvězda, je třeba druhým či více pozorováními potvrdit proměnnost.
 
 6) Až si budete jisti, že se hvězda skutečně mění a to při více pozorováních, přiřadíme předběžné označení CzeV ###. Toho docílíte vložením do CzeV katalogu. Připravte si údaje v tabulce 1.
 
 
DATAPOPISPŘÍKLAD
NázevVaše soukromé označení objektuPej001 / LBvar004 / CzeV#
SHVSouhvězdí, kde se objekt nacházíCas / Per / Peg / And / ...
RA 2000Rektascenze01 22 26.5
DE 2000Deklinace+59 12 36
poleV okolí jaké proměnky jste nový objekt nalezliBS Cas
ROKRok objevu2007
ZMĚNAZaznamenaná změna jasnosti schématickyV (minimum jasn.) či V^ (min a max) či \_ (pokles a zastávka v min)
MAXHvězdná velikost v maximu (alespoň přibližně podle hvězdn. katalogu)11.9 mag
MINHvězdná velikost v minimu (alespoň přibližně podle hvězdn. katalogu)12.2 mag
TYPTyp proměnnosti, možno jen odhadEW: / DSCT / RR Lyr
OBORSpektrální obor, ve kterém jsou udány hodnoty MAX a MINR / V / Hp
OZNAČENÍIdentifikace objektu v nějakém známém kataloguUSNO A2.0 1425-1870026 / GSC 1226-12
OBJEVITELJméno objeviteleRadek Kocián
PUBLIKACEPokud již byl objev někde publikován, tak referenci na publikaciOEJV 46 / IBVS 5700
POZNÁMKYPoznámky, může být i URL na stránku o tomto objektuhttp://...

 Tyto údaje zašlete L. Brátovi (brat@pod.snezkou.cz) k vložení do CzeV katalogu.
 
 7) Nyní je třeba přejít k dalšímu výzkumu objektu. Nejlépe je využít známé robotické přehlídky a pokusit se získat zde fotometrická data z minulosti, které vám pomohou při hledání periody a zjišťování typu proměnnosti.
 Nejběžnější dostupné robotické přehlídky:
 NSVS (Northern Sky Variability Survey): http://skydot.lanl.gov/nsvs/nsvs.php
 TASS (The Amateur Sky Survey): http://www.tass-survey.org/
 ASAS (All Sky Automated Survey): http://www.astrouw.edu.pl/~gp/asas/asas.html
 Pokud není objekt v robotických přehlídkách, je třeba tak dlouho pozorovat dokud nebude dostatek dat ke spolehlivému určení periody, základního minima (v případě zákrytové dvojhvězdy) či maxima (u fyzických proměnných), typu proměnnosti a amplitudy změn jasnosti.
 
 8) Až budete mít určeny výše uvedené parametry nové proměnné hvězdy, je možné publikovat objev v odborném časopise. Doporučuji publikovat objev v Open European Journal on Variable stars (OEJV) na http://var.astro.cz/oejv
 Před zasláním práce si prohlédněte nějaké dříve publikované objevové práce a použijte je jako vzor.
 
 9) Po vydání publikace bude vaše hvězda zanesena do databáze Simbad a pak může obdržet konečné označení při dalším vydání GCVS.
 

Luboš Brát
 
 
© var.astro.cz


> Zpět na seznam článků

Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 30. 6. 2022 
VarCafé IV. - večerní seminář

 20. 8. 2022 
62. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.