Časopis e-PerseusThe European Union Contest for Young Scientists alebo ako som vyhral cestu na ESO

Sekce PPH ČAS, 1. 10. 2007

Súťaž
 Súťaž The European Union Contest for Young Scientists (súťaž európskej únie pre mladých vedcov) je súťaž, ktorú už devätnásť rokov vyhlasuje direktoriát európskej komisie pre vedu a výskum. Súťaže je určená pre študentov alebo pre skupiny študentov (s maximálnym počtom 3) stredných škôl vo veku od 14 do 21 rokov, ktorí vypracujú vedecký projekt. Súťaž vrcholí európskym finále, ktoré každý rok organizuje iná krajina. Tohto roku sa už jej 19. ročník uskutočnil v španielskej Valencii.
 
 Ako som sa tam dostal...
 Na základe svojich vizuálnych pozorovaní a pozorovaní CCD získaných na 60 cm ďalekohľade v Hlohovci som pod vedením Mgr. K. Petríka vypracoval prácu „Štúdium symbiotickej premennej hviezdy BF Cygni“. Po bádaní na internete som narazil na webové stránky občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska, kde som našiel možnosť sa do súťaže zapojiť. Na veľkonočnú sobotu som dostal oznámenie, že som bol vybratý spomedzi účastníkov národného finále, odkiaľ sa postupuje na celoeurópske finále. Okolo 20. apríla sa v Bratislave uskutočnilo 3 dňové finále, kde nastalo ohodnotenie projektov. Každý projekt mal k dispozícií výstavný stánok, kde boli vylepené postery, a kde sa so súťažiacimi rozprávala o ich projekte porota zložená z vysokoškolských pedagógov (extrém- 27 ročný člen so 4 vysokoškolskými titulmi). V prípadoch kde nebol prítomný špecialista na danú oblasť (napríklad v mojom prípade tam nebol astronóm) vypracoval odborník na danú prácu odborný posudok (v mojom prípade Dr. Skopal). Po trojdňovom finále sme sa dozvedeli výsledky- získal som nomináciu na účasť na európskom finále súťaže. Čo sa týka organizácie musím podotknúť, že na rozdiel od súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, kde bolo zabezpečené ubytovanie v budove, ktorá bola v havarijnom stave, tak na Národnom kole súťaže EUCYS sme boli ubytovaní v 3 hviezdičkovom hoteli...
 
 Európske finále
 Takmer pol roka po národnom finále sa uskutočnilo európske finále. Tohto roku to bolo v španielskej Valencii.
 14. septembra sme odlietali ráno okolo 7:00 z letiska vo Viedni. Za necelú hodinu sme sa dostali do Mníchova, kde sme prestupovali na lietadlo do Valencie. Po príchode do trojhviezdičkového hotela a ubytovaní, sme sa v daždivom počasí (dosť smiešne na Valenciu) vybrali na prehliadku mesta a na slávnostnú večeru, ktorá pozostávala asi z 15 chodov.
 15. septembra prebehla po raňajkách inštalácia posterov. Okolo obeda prebehlo slávnostné otvorenie po ktorom nasledoval obed (aj keď ja by som to obedom nenazýval – celý čas som stál a z času na čas mi čašník priniesol čosi pripichnuté na paličke). Po „obede“ nasledoval prvý 3 hodinový „run“, počas ktorého začala porota zložená zo svetoznámych vedcov hodnotiť projekty. Po ohodnotení projektov bola 1 hodinová prehliadka mesta, po ktorej nás odviedli asi 15 km od mesta do luxusného hotela pri morskom pobreží, kde sme mali predstavenie španielskych tancov a večeru- typické španielske jedlo- žltú ryžu s morskými príšerami – Paelu.
 16. septembra nás pred obedom i po obede čakali 3 hodiny v stánkoch s postermi a večer sme mali prednášku vo Valencia Botanic Garden, po ktorej nás zobrali z haly, kde sa prednáška uskutočnila do botanickej záhrady, kde prebehla večera.
 17. September sa ničím nelíšil od 16teho. 3 hodiny pred obedom i po ňom sme mali „pózovanie pri posteroch“. Večer nás zobrali do jednej z komplexu monumentálnych stavieb (v jednej z nich sa konala súťaž) – do Valencijskej opery, kde sa konal koncert vážnej hudby, ktorý bol nezabudnuteľným zážitkom. Hudba z hudobných nástrojov orchestra Valencijskej univerzity (veľkosťou porovnateľný so slovenskou filharmóniou) sa nezabudnuteľne vznášala stenami supermoderného komplexu až do hĺbky srdca poslucháča. Po krásnom zážitku však nasledovala studená sprcha. Akosi sa z denného programu vynechala večera. Tak som s priateľkou Viki, s ktorou som sa zoznámil na národnom kole vybral do jednej Pizzérie. Nezabudnuteľnou bodkou dňa bola milá obsluha v podobe poľskej čašníčky, ktorá keď zistila odkiaľ sme bola nesmierne prívetivá.
 18. september bol dňom, keď sa mnohým z účastníkov mohol splniť ich veľký sen. Mohli vyhrať či už finančnú čiastku niekoľko tisíc Eur, alebo vysnenú cestu do jedného z mnohých svetoznámych inštitútov vo svojom obore (ESO, CERN, ESA). Award ceremony sa uskutočnila v nádhernom prostredí Oceánografickej expozície, najväčšej svojho druhu v Európe. V mohutnej sále, ktorej centrom bolo pódium so zabudovaným akváriom veľkým asi 30x5 metrov sa zhromaždilo asi 120 súťažiacich z asi 30 krajín sveta, ktorí prezentovali okolo 80 projektov rôzneho druhu. Ako som sa presvedčil, národná organizácia súťaže odkiaľ sa nominuje na európske finále je rôzna. Toho dôkazom mi boli dvaja Lotyši (mimochodom jeden teplý, ale o tom neskôr) s projektom o spektroskopickom pozorovaní hviezd. Prv ma práca ohromila, ale keď som začal pátrať, zistil som, že tá práca bola publikovaná pred 17. rokmi, teda buď to boli géniovia, ktorý publikovali už ako 3 ročný, alebo to boli jednoducho klamári. Nuž a začalo udeľovanie cien, počas ktorého som dostal týždenný pozorovací pobyt na Európskom južnom observatóriu v Chile. Po vyhodnotení nasledoval obed v krásnom prostredí jedinečnej expozície vtákov a živočíchov. Poobede sme mali 1. krát voľný program, ktorý som využil na prehliadku a fotografovanie vtákov a živočíchov spolu s mojou priateľkou Viki. Pôvodne sme mali v pláne ísť na hotel a vymeniť oblek za niečo iné, ale keď sme zistil, že sme sa tam dostali zadarmo a znova by to stálo 22 Eur, tak sme na to rýchlo zabudli.
 Organizátori vopred ohlásili nezabudnuteľnú slávnostnú rozlúčkovú večeru. No naozaj som ešte doteraz na to nezabudol, ale kŕče trápili môj žalúdok od hladu. Naša večera obsahovala jednu rybu a jeden zákusok, čo je krásny kontrast s privítacou večerou s 15 chodmi... Nuž a som sľúbil detailnejší popis k teplým účastníkom súťaže. Totižto bola aj záverečná diskotéka. A nie hocaká! Ako sme neskôr na mieste činu zistili, organizátori nám ju pripravili v Gay klube. Nuž toľko teplých ľudí ako ten týždeň v Španielsku som nikdy predtým nevidel... Určite na to dlho nezabudnem...
 
 Moja práca - štúdium symbiotickej premennej hviezdy BF Cygni
 Práca BF Cyg sa zaoberá výskumom autorovi dostupných dát o tejto symbiotickej hviezde a pokúša sa objasniť dôvody zmien jasnosti tejto symbiotickej hviezdy – symbiotickej sústavy. V 1. časti sú vizuálne pozorovania autora a taktiež vizuálne dáta z česko-slovenskej pozorovateľskej organizácie Medúza. Avšak všetky posledné pozorovania sú väčšinou pozorovania autora práce. Sú tam aj dáta potvrdzujúce navrhnutý model, vysvetľujúci zmeny jasnosti tejto hviezdy, ktorý bol navrhnutý v autorovej práci „Štúdium vybraných symbiotických premenných hviezd“. Z databázy Medúzy bolo možné skúmať zmeny jasnosti hviezdy od roku 1995. Pri používaní dlhodobejších vizuálnych pozorovaní z databázy MEDÚZA som niektoré pôvodné jasnosti počítané na základe jasností uvádzaných na pôvodných mapkách skupiny MEDÚZA prepočítal ,pretože pôvodné jasnosti sú väčšinou prebraté z mapiek spoločnosti AAVSO ( American association of variable stars observer) na ktorých sú často chybné údaje o jasnosti porovnávacích hviezd.
 V 2. časti práce sú uvádzané CCD pozorovania vo fotometrických filtroch BVR autorom práce na ďalekohľade 600/2400 astronomického observatória Hlohovec prostredníctvom CCD kamery SBIG ST 9XE. Pozorovania boli vykonávané po vzplanutí hviezdy v lete 2006 (18.8.) . Vďaka CCD pozorovaniam bolo možné vypočítať (B-V) a (V-R) farebné indexy BF Cyg, ktoré sú dôležitým zdrojom pre vysvetlenie dejov prebiehajúcich v tomto symbiotickom systéme. Počas jednej noci bol vykonaný pokus o identifikáciu rýchlych zmien jasnosti skúmanej hviezdy – flickeringu.
 V našej práci „ Štúdium symbiotickej hviezdy BF Cyg sme sa venovali analýze nám dostupných dát a získavaniu nových dát. Na základe archívnych pozorovaní skupiny Medúza sa nám podarilo vypočítať pravdepodobnú orbitálnu periódu systému 863,5 dní. Na základe z týchto výpočtov boli predpovedané ďalšie maximá i minimá jasnosti z ktorých sa nám už podarilo jedno minimum (24 53821) úspešne napozorovať. Treba podotknúť, že nami ponúknutá perióda nám prináša omnoho uspokojivejšie výsledky pre súčasné pozorovacie sezóny ako dosiaľ publikovaná perióda. Čaká na nás autorom predpovedané maximum JD 24 54343, ktoré by bolo užitočné pozorovať aj s pomocou CCD kamery na autorovom observatóriu ako i ďalších observatóriách.
 Čo sa týka CCD pozorovaní, podarilo sa nám získať pozorovania vo filtroch BVR v 6 nociach, z čoho sme jednu noc vykonávali rýchlu fotometriu počas doby 3 hodín vo filtry R. Táto fotometria nám poslúžila na vylúčenie prítomnosti flickeringu. Aj keď sme samotný flickering nepozorovali, aj tieto vedomosti nám poslúžia v budúcnosti k vysvetleniu tohto zatiaľ nie úplne známeho javu.
 Za použitia týchto dát, sme po ich vynesení do krivky lineárnej regresie určili, že v čase JD 2453977 už jasnosť hviezdy zo vzplanutia klesala a určili sme hodnotu poklesu na 0.179 mag / d.
 Z ďalších pozorovaní sa nám podarilo pozorovať zmeny v BVR oblasti spektra a určiť, že najjasnejšou je hviezda v červenej oblasti spektra. Na základe tejto skutočnosti a za použitia Wienovho zákona posunu sme určili povrchovú teplotu červeného obra sústavy na 4000 K.
 V práci je uvedení predpoklad, že v období červenania systému došlo k dočasnému zakrytiu pozorovanej sústavy odvrhnutým oblakom plynu alebo prachu, ku ktorému došlo počas vzplanutia systému.
 

Ľubomír Urbančok
 
 
© var.astro.cz
> Zpět na seznam článků

Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 30. 6. 2022 
VarCafé IV. - večerní seminář

 20. 8. 2022 
62. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.