Časopis e-PerseusKonferencia KOLOS 2007

Sekce PPH ČAS, 19. 12. 2007

Abstract:
 Report on international conference on variable stars research is presented.

 
  Konferencia o výskume premenných hviezd Kolos sa uskutočnila tradične v DRZ Vihorlat na Sninských rybníkoch v dňoch 6. až 8. decembra 2007.
 
 Zorganizovala ju Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s partnermi Gymnáziom v Snine a Neinvestičným fondom Teleskop a s podporou Agentúry na podporu vedy a výskumu v rámci projektu „Vesmír v priamom prenose“. Zúčastnilo sa 42 astronómov zo šiestich krajín - Slovenska, Česka, Poľska, Estónska, Ruska a Ukrajiny. Medzi nimi špičkoví odborníci ako Nikolay Samus - vedúci tímu Všeobecného katalógu premenných hviezd z Astronomického ústavu Ruskej akadémie vied, Sergey Andrievsky - riaditeľ Astronomického observatória Odesskej národnej univerzity, Zdeněk Mikulášek - odborník na chemicky pekuliárne hviezdy z Masarykovej univerzity v Brne, René Hudec z Astronomického ústavu ČAV v Ondřejove pracujúci v oblasti astrofyziky vysokých energií.
 
 Prednáškový program bol rozdelený do siedmych blokov. Štyri z nich sa týkali samotného výskumu premenných hviezd. V otváracom bloku predstavili hostitelia novinky na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Predovšetkým súčasný stav Vihorlatského národného teleskopu s priemerom hlavného zrkadla 1 meter a výsledky jeho pozorovaní. Jeden z prednáškových blokov sa venoval problematike popularizácie astronómie. Poľskí kolegovia referovali o využití robotických teleskopov pri edukácii. Iveta Lazorová z Gymnázia v Snine neočakávane sviežo predstavila projekt „Vesmír v priamom prenose“. Jacek Uniwersal zo Žywca zasa ukázal, že v susednom Poľsku rastú nové astronomické kupoly „ako huby po daždi“. V záverečnom bloku sa objavili aj príspevky z neastronomických oblastí. Súvisí to z tým, že na AO Kolonica sa realizujú aj experimenty v oblasti geofyziky, teoretickej fyziky, meteorológie. Peter Kopčanský z Ústavu teoretickej fyziky SAS zaujal astronómov príspevkom o využití magnetických kvapalín.
 
 Z astronomických príspevkov zaujala celovečerná show Reného Hudeca z Ondřejova o výskume vysokoenergetických zdrojov pomocou družice INTEGRAL. Okrem iného z nej vyplynulo, že rentgenové a gama satelity pozorujú zdroje, ku ktorým nemajú dáta z optickej oblasti. To je veľká výzva pre malé pozemské observatóriá a amatérskych pozorovateľov. Ako rozprávku na dobrú noc predniesol vo štvrtok neskoro večer Karol Petrík prekvapujúce odhalenia optického monitorovania supermäkkých rentgenových zdrojov QR And a V Sge. Druhý deň otvoril Nikolay Samus príspevkom, na ktorý bol zvedavý každý. Všeobecný katalóg premenných hviezd je neodmysliteľnou pomôckou každého bádateľa v oblasti premenných hviezd. V čase rozmachu celooblohových prehliadok, ktoré produkujú masu nových premenných hviezd sa jeho postavenie mení. Aj sám zostavovateľ potvrdil, že dnes už nie je „všeobecný“. Jeho význam však neklesá. Samusov tím tvrdo pracuje na tom, aby informácie v katalógu boli vždy presné a spoľahlivé. To sa o katalógoch automaticky generovanými z prehliadok povedať nedá. Tatyana Dorokhova z Odessy informovala o výsledkoch fotometrických pozorovaní hviezd V2314 Oph a VW Ari v Kolonici metrovým teleskopom. Zlatým klincom konferencie bol záverečný príspevok Sergeja Andrievského z Odessy o spektrálnych pozorovaniach s-cefeíd. Jeho skupine sa podarilo získať unikátne spektrá v rôznych častiach fázových kriviek.
 
 Závery konferencie KOLOS 2007:
 Okrem samotných prednášok sú neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou každej konferencie aj kuloárne rokovania. Napriek bohatému programu našiel sa na ne čas aj v rámci Kolosu 2007. Špeciálne počas exkurzie na Astronomické observatórium na Kolonickom sedle sa veľa hovorilo o pozorovacom programe observatória. Zásadné zmeny v programe nie sú. V súvislosti so prístupnením Nasmythovho ohniska metrového teleskopu a využívaním CCD kamery v ňom sa bude realizovať program viacfarebnej fotometrie intermediálnych polarov. Blízko k reálnej prevádzke je aj monitorovací systém kataklyzmatických objektov na altazimutálnej montáži. V rámci nadviazanej spolupráce s AsÚ ČAV v Ondřejove bude tento systém sledovať aj vysokoenergetické zdroje pozorované družicou INTEGRAL.

Pavol A. Dubovský
 
 
© var.astro.cz


> Zpět na seznam článků

Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 30. 6. 2022 
VarCafé IV. - večerní seminář

 20. 8. 2022 
62. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.