Časopis e-PerseusZážitky z konference "IV INTERNATIONAL Pro-Am MEETING BINARY & MULTIPLE STARS"

Sekce PPH ČAS, 9. 10. 2015

Mezi 18. - 20. září 2015 se uskutečnil čtvrtý ročník "INTERNATIONAL Pro-Am MEETING BINARY & MULTIPLE STARS" - tedy jakási mezinárodní obdoba naší Konference o výzkumu proměnných hvězd a exoplanet SPHE ČAS - zaměřená však pouze na studium dvojhvězd. Letošní ročník meetingu se odehrával ve španělské Vilanově - malebném městečku nedaleko Barcelony. Se svými 66 000 obyvateli je sice Vilanova i la geltru na naše poměry plnohodnotným městem, avšak v kontrastu s blízkou Barcelonou vyniknou prázdné úzké uličky, historické centrum, dlouhé pláže a to vše bez turistických tlačenic.
 
 Na konferenci jsem měl díky podpoře Fyzikálního ústavu AV ČR možnost vystoupit s příspěvkem na téma "The FRAM telescope and eclipsing binaries", ve kterém jsem představil některé aktuální výsledky získané pomocí tohoto dalekohledu, včetně pozorování zajímavých systémů podezřelých ze změny inklinace v rámci mé diplomové práce na MFF UK.
 
 Konference jako taková si klade za cíl prohloubit vazby mezi profesionálními astronomy a astronomy amatéry na poli výzkumu dvojhvězd. Naskytla se mi tak jedinečná možnost srovnání práce světových amatérů s naší, českou SPHE, ve které velmi podstatnou část celkového zaměření tvoří pozorování zákrytových dvojhvězd. U většiny vícenásobných hvězdných systémů však nedochází k zákrytům a mnohdy jsou složky systému od sebe natolik vzdálené a oběžné doby jsou tak dlouhé, že jsou astronomové při jejich studiu odkázaní na jiné metody, než je použití fotometrie a spektroskopie. Konference byla zaměřená na studium dvojhvězd jako takových a nám blízké zákrytové dvojhvězdy měly vyhrazenou jen jednu z přednáškových sekcí.
 
 Zažitou metodou pro odhalení gravitační vazby mezi dvěma blízkými hvězdami je studium jejich vlastního pohybu. Stačí snímat dané hvězdné pole s dostatečným časovým rozpětím a změní-li některá hvězdná dvojice za dobu pozorování společně svoji polohu vůči ostatním hvězdám, máme pravděpodobně co dočinění s tzv. astrometrickou dvojhvězdou. Na konferenci se tomuto tématu věnovali OLEG MALKOV z Astronomického ústavu Ruské Akademie věd, italský amatér GIANLUCA SORDIGLIONI a španělští kolegové z Astronomické observatoře del Garraf. Právě práce astronomů z observatoře del Garraf a okolí je ukázkou příkladné spolupráce astronomů amatérů koordinovaných profesionály, kteří společně po mnoho let pracují na přehlídce oblohy v okolí rovníku a systematickými pozorováními vyhledávají páry hvězd se společným vlastním pohybem. Více o přehlídkovém projektu, do kterého se může zapojit jakýkoliv nadšený astronom amatér je ZDE. Jeden z koordinátorů projektu - JOSÉ A. CABALLERO - nás poctí svou virtuální přítomností na letošní listopadové konferenci SPHE v Ostravě. Zajímavý byl také poster OLGY KIYAEVY a kolektivu z Observatoře Pulkovo, kteří se zabývají vyšetřovaním, zda jsou skutečně páry či vícenásobné hvězdné systémy se společným vlastním pohybem gravitačně vázány.
 
 Pro určení elementů oběžné dráhy dvojhvězdného systému musíme mít dostatečně dlouhou pozorovací řadu vzdáleností (separace) a pozičních úhlů složek. Jak ale můžeme určovat vzájemné pozice hvězd v systému, u kterého jsou složky tak blízko sebe, že je pomocí běžných přístrojů a běžných metod zpracování snímků nerozlišíme? Tomuto tématu se věnovala další velká skupina příspěvků na konferenci.
 
 Jednou z velmi pěkných metod pro odhalení vícenásobné povahy systému a měření vzájemných poloh složek je zákrytová metoda. Pokud je totiž systém vícenásobný, pak při jeho zákrytu tělesem Sluneční soustavy (typicky planetkou nebo Měsícem) jeví pokles jasnosti charakteristický schodovitý průběh s tím, jak jsou postupně zakrývány jednotlivé složky systému. Na konferenci se této metodě věnoval CARLES SCHNABEL, který představil užitečný software OCCULT, pro výpočty předpovědí zákrytů hvězd Měsícem a OccultWatcher, coby užitečný software pro předpovědi zákrytů hvězd planetkami Sluneční soustavy.
 
 Skvrnková interferometrie (Speckle interferometry) je poněkud zavádějící (nejedná se o interferometrii jako takovou) souhrnné označení pro řadu metod, které jsou stále schopné do určité míry nahradit moderní metody adaptivní optiky pro zmenšení nepříznivého vlivu zemské atmosféry na rozlišovací schopnost dalekohledu. Skvrnková interferometrie umožňuje velmi výrazně zvýšit rozlišení astronomických snímků, které je nepříznivě ovlivněno turbulencemi zemské atmosféry na velmi malé časové škále. Pomocí těchto metod je v ideálním případě možné dosáhout rozlišení daného difrakčním limitem dalekohledu. Jádrem metody je vysokorychlostní snímání daného objektu (s expoziční dobou <100 ms), na časové škále turbulencí atmosféry. Tato metoda je nesmírně užitečná pro studium dvojhvězd, protože pomocí ní můžeme rozlišit složky dvojhvězdy nerozlišitelné standardními metodami při pozemských pozorováních. V poslední době jsou metody skvrnkové interferometrie ve světě běžně aplikovány kromě profesionálů také astronomy amatéry.
 
 Jednou z variant skvrkové interferometrie je tzv. lucky imaging. Základní princip této metody spočívá v tom, že se obrovského množství pořízených snímků při zpracování vyberou jen takové, které jsou turbulencemi ovlivněné co nejméně (typicky ~ 1 % snímků) a ty se následně "sesadí" a zpracují klasickými metodami. Na konferenci měl velmi pěknou přednášku na toto téma astronom amatér RAINER ANTON z USA, který nám představil některé své aktuální výsledky. FLORENT LOSSE z Francie se na svém posteru pochlubil novou verzí softwaru Reduc, určenému pro zpracování snímků metodami skvrnkové interferometrie. Tento software je možné získat od autora na požádání zdarma a podrobný návod a tutorial je ZDE.
 
 Dalšími variantami skvrnkové interferometrie je například autokorelační metoda, která sice neumožní rekonstruovat původní obraz dvojhvězdy, ale umožní měření vzdálenosti složek a pozičního úhlu; nebo tzv. "speckle masking", což je metoda, ve které světlo dvojhvězdy prochází přes speciálně tvarovanou masku umístěnou na dalekohledu. Pěkné přehledové přednášky na toto téma měli RUSSELL M. GENET z USA a KARL L. BATH z Německa. Studentka Univerzity v Amsterodamu MARCELLA WIJNGAARDEN, která na konferenci představila své výsledky získané aplikací skvrnkové interferometrie, nás poctí svojí Skypovou přednáškou na letošní listopadové konferenci SPHE v Ostravě, ve které představí základy metody.
 
 Testování levných CCD a CMOS kamer dostupných pro amatéry v rámci aplikace na skvrnkovou interferometrii se ve své prezentaci věnoval GREGORY JONES, amatérský astronom z USA. Obecně doporučil kamery řady Skyris a QHY5L, a zdůraznil jejich vynikající poměr cena-výkon.
 
 Všechny prezentace, které zazněly na konferenci jsou volně dostupné a zájemci je mohou nalézt ZDE. Vřele doporučuji k nahlédnutí!

Jakub Juryšek
 
 
© var.astro.cz

> Zpět na seznam článků

Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 30. 6. 2022 
VarCafé IV. - večerní seminář

 20. 8. 2022 
62. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.