Časopis e-PerseusVýsledky kampaní na pozorování CzeV hvězd - podzim 2015 a zima 2015/2016

Sekce PPH ČAS, 2. 4. 2016

V podzimní kampani 2015 byla zveřejněna tabulka patnácti CzeV hvězd, které neměly dostatek pozorování k tomu aby bylo možné určit jejich elementy. Z těchto patnácti hvězd bylo pozorováno celkem 6 hvězd.
 
 • CzeV102 Cep – byla pozorována celkem dvě noci L. Šmelcerem, tyto dvě noci stačily na bezpečné určení elementů. CzeV102 je zárkytová dvojhvězda typu EW, P = 0.353651d, M0 = 2457329.5163.
 
 • CzeV109 Lac – pozorování této hvězdy se zhostili L. Šmelcer (6 nocí) a F. Walter (1 noc). I přes větší počet pozorovacích nocí se nepodařilo zjistit elementy, napozorováno bylo pouze jediné minimum, po zbytek nocí byla naměřena pouze rovná část světelné křivky – předpokládaný typ proměnosti je zákrytová dvojhvězda typu Algol.
 
 • CzeV116 Cas – tuto hvězdu pozoroval F. Walter po pět nocí. Díky kombinaci se staršími objevovými daty se podařilo určit typ (zákrytová dvojhvězda EB) a elementy: P = 0.78247d, M0 = 2451423.270.
 
 
 • CzeV328 Per – byla pozorována L. Šmelcerem tři noci. Typ EW, elementy: P = 0.315204d, M0 = 2457323.321.
 
 • CzeV329 Per - byla též pozorována L. Šmelcerem po dobu tří nocí. Typ EW, elementy: P = 0.2481005d, M0 = 2457302.0323.
 
 • CzeV526 Psc – F. Walter využil dálkově ovládaný Sekční set, který se nacházel u R. Uhláře v Jílovém u Prahy. V jednom jediném pozorování se podařilo zachytit jedno minimum této zákrytové dvojhvězdy (pravděpodobně typ Algol), k určení elementů to nedostačuje.
 
 V zimní kampani 2015/2016 bylo v seznamu opět patnáct zanedbaných hvězd z CzeV katalogu. Především z důvodu velmi špatného počasí v průběhu zimy se pozorovaly jen tři hvězdy.
 
 • CzeV88 Ori – pozoroval F. Walter po dobu dvou nocí, bez změny jasnosti. Jde o typ Algol?
 
 • CzeV164 Aur – M. Smolka a L. Červinka ji sledovali jednu noc. Hvězda vykazuje velmi rychle změny s malou amplitudu okolo 0,01 – 0,02 mag. Potřeba většího dalekohledu pro přesnější měření ve větším časovém rozlišení.
 
 • CzeV364 Aur – P. Cagaš zaznamenal tuto hvězdu ve třech pozorováních. V jednom pozorování se podařilo zachytit sestup do minima, dvě další pozorování bez změny jasu. Jde o zákrytovou dvojhvězdu typu Algol.
 
 Děkuji všem pozorovatelům, kteří se aktivně zapojili do kampaně! Hodně jasných nocí do jarního období přeje
 
 
 
 

Martin Mašek
 
 
© var.astro.cz
> Zpět na seznam článků

Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 30. 6. 2022 
VarCafé IV. - večerní seminář

 20. 8. 2022 
62. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.