Časopis e-PerseusVARIABLE 2007 - 11 pozorovacích stanovísk

Sekce PPH ČAS, 28. 7. 2007

Tohtoročná expedícia Variable sa začala 11. júla a skončila 20. júla 2007. Počasie v prvé dni nebolo priaznivé. Účastníci sa venovali dôkladnej príprave techniky na pozorovanie premenných hviezd. Mali čo robiť, pretože táto expedícia sa vyznačovala nebývalým sústredením techniky. K dispozícii bol 1 metrový ďalekohľad s dvojkanálovým fotoelektrickým fotometrom, 4 menšie ďalekohľady s CCD kamerami a 4 ďalšie ďalekohľady pre vizuálne pozorovanie. Samotní účastníci rozšírili túto zostavu o širokouhlý teleobjektív s CCD kamerou a digitálny fotoaparát Canon EOS. Pozorovalo sa teda na jedenástich stanoviskách. Pritom do činnosti sa zapojilo spolu 18 pozorovateľov.
 
 Aj zloženie účastníkov bolo pestré. Zásluhou projektu "Vesmír v priamom prenose", ktorý podporila Agentúra pre podporu vedy a výskumu, jadro tvorili pozorovatelia z Gymnázia v Snine, ktorí sa zúčastňovali astropraktík počas roka. Prišli aj dvaja tradiční účastníci, ktorí sa expedícií zúčastňujú už mnoho rokov – Ľubo Marcin a Slavo Kačmár. V rámci medzinárodnej spolupráce sa expedície zúčastnili aj pozorovatelia z Ukrajiny a Poľska. Zástupcovia Mládežníckeho astronomického observatória z Niepolomníc pri Krakowe po dobrých minuloročných skúsenostiach dostali exkluzívnu možnosť pracovať priamo s dvojkanálovým fotometrom na metrovom ďalekohľade. Z Poľska však prišli aj noví účastníci z mesta Sanok. Výstupom projektu Festival kultúry a vedy je projekt observatória na budove Lýcea v Sanoku. Vihorlatská hvezdáreň vstupovala do projektu vzdelávaním ľudských zdrojov. Preto aj na expedícii Variable sa zúčastnili dvaja najlepší členovia astronomického krúžku na Sanockom lýceu. Ukrajinu zastupovala študentka Odesskej národnej univerzity Irina Solovyova, ktorá v Kolonici získava pozorovací materiál pre svoju diplomovú prácu a špecialista elektronik, ktorý pôsobí na observatóriu zásluhou štipendijného programu Ministerstva školstav SR.
 Z hľadiska pozorovacích podmienok bolo nakoniec počasie k pozorovateľom priaznivé. Pozorovalo sa 6 nocí.
 
 Štatistika:
 - 7 CCD miním zákrytových premenných
 - 16 vizuálnych miním zákrytových premenných u 7 hviezd
 - 1 PEP krivka zákrytovej premennej
 - 1 PEP krivka fyzikálnej premennej
 - 5 CCD kriviek kataklizmatickej premennej EM Cyg
 - 81 vizuálnych odhadov fyzikálnych premenných
 
 Celkovo 18 pozorovateľov. Najúspešnejší:
 - Janka Mariničová, MO SZAA Snina - 5 CCD miním
 - Michal Mráz, MO SZAA Snina - 3 vizuálne minimá a 13 fyzikálnych premenných
 - Martin Pauco, MO SZAA Snina - 2 CCD minimá YY CrB
 - Justyna Zuzia a Bartek Dembski, MOA Niepolomnice - 2 krivky PEP + 3 vizuálne minimá
 - Irina Solovyova, AO ONU Odessa - 5 CCD kriviek EM Cyg
 - Patryk Derylo, Wojciech Pluskwa, Lyceum Sanok - 3 vizuálne minimá
 - Pavol Onderčín, MO SZAA Snina - 1 vizuálne minimum
 
 Z hľadiska vedeckého významu sú najdôležitejšie merania Martina Pauca, ktoré potvrdzujú výraznú zmenu periódy hviezdy YY CrB.
 
 Unikátny je rad pozorovaní EM Cyg, v ktorom pokračuje Irina Solovyova. Vedľajším produktom tohto výskumu je objav novej premennej hviezdy v pozorovanom poli. Je to prvá premenná hviezda objavená v Kolonici. Jej označenie je USNO-A2.0 1200-12449302 a jasnosť je okolo 15 mag. Analýza starších pozorovaní s cieľom určiť parametre premennosti sa vykonáva. Zdá sa, že ide o zákrytovú premennú typu Algol.
 
 Expedícia Variable má dlhoročnú tradíciu. Vždy bola miestom stretávania sa praktických pozorovateľov premenných hviezd zo Slovenska. V posledných rokoch sa organizátorom začalo dariť držať krok s moderným vývojom v astronómii. Do pozorovania sa zapájajú CCD kamery aj dvojkanálový fotoelektrický fotometer na najväčšom slovenskom ďalekohľade. Objekty sa vyhľadávajú priamo okom za okulárom, ale používajú sa aj montáže s GOTO systémami. Na spracovanie pozorovaní sa používa najmodernejšie softvérové vybavenie. Dostatok výpočtovej techniky umožňuje, aby si každý pozorovateľ spracoval svoje dáta sám. Pritom všetko sa stále kladie dôraz na to, aby každý pozorovateľ prešiel štádiom vizuálneho pozorovania. Nový rozmer priniesla expedícii zahraničná účasť. Výmena praktických skúseností, pozorovacích "trikov", softvérových produktov, metodologických postupov, je prínosom pre všetky strany. Ďalšie podrobnosti o expedícii vrátane získaných svetelných kriviek a fotogalérie sú na www.astrokolonica.sk
 
 RNDR. Igor Kudzej CSc.,
 riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom
 

RNDR. Igor Kudzej CSc.
 
 
© var.astro.cz
> Zpět na seznam článků

Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 30. 6. 2022 
VarCafé IV. - večerní seminář

 20. 8. 2022 
62. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.