Časopis e-PerseusJak správně určovat minimum jasnosti programem AVE

Sekce PPH ČAS, 4. 10. 2007

1) Otevřete si program AVE (můžete jej stáhnout například v sekci DOWNLOAD tohoto serveru).
 Je to program, který v sobě má implementovanou metodu určování minima pomocí metody Kwee-van Woerden, čili standardní metody určování okamžiku minima z pozorování.
 
 2) V programu AVE otevřete soubor s daty - výstup z C-Munipacku, který by měl obsahovat POUZE řádky s daty - čili je třeba jej okleštit o hlavičku, o prázdné řádky a o řádky, kde se nepodařilo provést fotometrii - a hodnota mag je 99.999.
 
 3) Pokud vše proběhne jak má, tak se v AVE zobrazí Vaše naměřená světelná křivka.
 
 4) Klikněte v menu na Operations -> Sort data points. Pokud volba není aktivní, je možné tento krok přeskočit.
 
 5) Klikněte v menu na Tools -> Minima searching.
 
 6) Nalezněte si v grafu maximální výšku obou větví minima - sestupné i vzestupné. Pokud je např. vzestup delší než sestup, tak nejvyšší společná výška větví je právě ve výšce kde začíná sestup. Pokud naopak je rameno sestupu delší / vyšší než rameno vzestupu, tak nejvyšší společná výška větví je v místě kde končí poslední měření - na konci naměřeného vzestupu. Pokud jsou obě ramena stejně vysoká, respektive hluboká (měřil jste stejně dlouho před i po minimu), je maximální výška obou větví rovna amplitudě celého měření. Do takto vizuálně naleznuté maximální společné výšky obou větví klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte v pop-up menu "Set umbral".
 
 7) Objeví se vodorovná čárkovaná přímka, která protíná obě ramena minima. Klikněte nyní pravým tlačítkem na průsečík sestupné větve s vodorovnou čárou a zvolte "First point". Potom klikněte obdobně na průsečík vodorovné čáry s vzestupnou větví a zvolte "Last point". Můžete i v opačném pořadí.
 
 8) Poté klikněte pravým tlačítkem kdekoliv do křivky mezi First a Last point a zvolte "Find one". Program nalezne minimum jasnosti i s chybou.
 
 9) Takto získaný údaj JD a JD_error pak můžete vkládat rovnou do on-line protokolu na var.astro.cz

Luboš Brát
 
 
© var.astro.cz


> Zpět na seznam článků

Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 25. 2. 2021 
VarCafé II. - večerní seminář

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.