Časopis e-PerseusPozor, hrdinové jdou! aneb projekt HERO odstartoval

Sekce PPH ČAS, 2. 3. 2008

Abstrakt:
 Pozorovatelům je představen nový pozorovací projekt HERO zaměřený na sledování zdrojů vysokoenergetického záření v optické oblasti. Zveřejněn byl i konkrétní pozorovací program a podklady pro sledování těchto 20 (prozatím) objektů.
 
 Abstract:
 New observing project HERO is introducing to observers. HERO means High EneRgy Objects and is concerned in observation of x-ray and gamma sources. A concrete observing program of 20 INTEGRAL sources was issued. Observers are called for participation in this cooperation with ESA satellite.

 
 Po dlouhých přípravách byl konečně spuštěn projekt HERO, sledování zdrojů vysokoenergetického záření!
 
 Na základě spolupráce s Dr. René Hudcem ze skupiny astrofyziky vysokých energií při AV ČR bylo vybráno 20 objektů, jež jsou zdroji rentgenového či dokonce gamma záření a jsou pod patrolou (nejen) družice INTEGRAL:
 
 3C 66A And
 V 347 Aql
 FO Aqr
 TT Ari
 S5 0716+714 Cam
 1ES 2344+514 Cas
 8C 0149+710 Cas
 V 709 Cas
 V1727 Cyg
 1ES 1959+650 Dra
 1ES 0647+250 Gem
 AM Her
 HZ Her
 Mrk 501 Her
 BL Lac
 3C454 Peg
 4C 47.08 Per
 GK Per
 RX J0214.2+5144 Per
 S5 0836+710 UMa

 
 Jedná se jak o stelární zdroje v naší Galaxii, tak o extragalaktické zdroje - kvazary, blazary.
 
 VŠICHNI POZOROVATELÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI K ÚČASTI NA PROJEKTU!
 Základní metoda pozorování výše uvedených objektů je dlouhodobý monitoring spočívající v pořízení malé série (5 - 10) měření každou noc. Ideální je monitoring ve filtrech BVRI, nebo alespoň v tolika filtrech, kolik jich máte k dispozici.
 
 Pro každý objekt byla vytvořena mapka těsného okolí a vybrána jedna či dvě srovnávací hvězdy, pro něž je známa jejich hvězdná velikost ve fotometrických filtrech BVRI.
 
 Pozorování zasílejte do databáze MEDÚZY v jejím formátu, při uploadu do databáze nezapomeňte psát název se zkratkou souhvězdí (pište S5 0716+714 Cam, RX J0214.2+5144 Per, atd.)
 
 Nově byly vytvořeny www stránky projektu http://var2.astro.cz/hero.
 V tuto chvíli zde naleznete především podrobnosti o pozorovacím programu a vyhledávací mapky.
 
 Chcete vědět více? Projekt HERO se představuje:
 
 Jak si jistě mnozí z Vás již všimli, vznikl v tomto roce nový pozorovací projekt, který se směle postavil vedle dvou již běžících pozorovacích projektů – B.R.N.O. a MEDÚZA. Tento nový projekt se jmenuje HERO a jeho název představuje akronym, který lze vysvětlit jako High EneRgy Objects, tedy Objekty vysoké energie.
 
 S myšlenkou začít u nás pozorovat tyto objekty vyzařující rentgenové a gamma záření přišel na 38. konferenci o výzkumu proměnných hvězd Dr. René Hudec a Dr. Vojtěch Šimon. Jejich přednášky zazněly v rámci diskusního bloku, který jsme tehdy na konferenci uspořádali za účelem zjistit nové trendy ve výzkumu proměnných hvězd.
 
 Aby Sekce PPH ČAS a potažmo naši pozorovatelé zůstali zaměřeni na objekty, jejichž studium je zajímavé pro astrofyziku 21. století, je nezbytné svléci železnou košili (rozumněj zvyk), který nás obepíná z minulosti a rozhlédnout se poctivě kolem sebe. Pozorování zákrytových dvojhvězd není jediný obor, kterému se pozorovatelé mohou věnovat. Na tento fakt jsme přišli již v roce 1996, kdy byl založen pozorovací projekt MEDÚZA, tedy sledování fyzických proměnných hvězd. V rámci tohoto projektu se pozorují především pulzující proměnné hvězdy a jen velmi malá skupina objektů, které jsou zajímavé i pro astrofyziku vysokých energií. Tato oblast je ve skutečnosti jedním z nejstudovanějších oblastí dnešní astrofyziky. Pokud tedy chceme zůstat v kontaktu s dnešní profesionální astronomií (a astronomy), musíme se věnovat i této různorodé a nesmírně zajímavé skupině objektů.
 
 O jaké to skupině objektů to vlastně mluvíme? Můžeme ji rozdělit do dvou základních oblastí – stelární zdoje vysoké energie a extragalaktické zdroje vysoké energie.
 
 Stelární, Galaktické objekty
 Jedná se o dvojhvězdné objekty, které z různých příčin, různým způsobem a na různých vlnových délkách vyzařují rentgenové emise a gamma emise. Jedná se o
 • Kataklyzmické dvojhvězdy (Cataclysmic Variables, dále jen CV)

 •  
 • Málo hmotné rentgenové dvojhvězdy (Low Mass X-Ray Binaries, dále jen LMXRB)

 •  
 • Velmi hmotné rentgenové dvojhvězdy (High Mass X-Ray Binaries, dále jen HMXRB)

 •  
 • Nové typy objektů, dosud nezařazené

 •  

 Extragalaktické zdroje
 Kromě stelárních objektů, které se nachází v naší Galaxii zachytily v minulosti mnohé rentgenové satelity i zdroje nacházející se mimo vší pochybnost v kosmologických vzdálenostech a vyzařující rentgenové a gamma emise o ohromujícím výkonu:
 • Aktivní galaktická jádra (Active Galactic Nuclei, dále jen AGN)

 •  
 • Blazary

 •  
 • Optické protějšky a optické dosvity gamma záblesků (Gamma Ray Burst, dále jen GRB)

 •  
 • Extragalaktické supernovy

 •  
 • Svítivé modré proměnné v cizích galaxiích (Luminous Blue Variables, dále jen LBV)

 •  

 Objekty vysoké energie (High Energy Astrophysics objects), které jsou předmět zájmu dnešní astrofyziky a je žádoucí jim věnovat větší observační úsilí.
 
 Obecná doporučení jak pozorovat:
 1. Dlouhodobý monitoring objektů, které jsou v pozorovacím programu družice INTEGRAL. Stačí 1 bod za noc.

 2.  
 3. Koordinované optické (BVRI) pozorování s pozorováním vysokoenergetických družic INTEGRAL, SWIFT, XMM-Newton, Chandra, AGILE, SUZAKU. Intentizvní časová fotometrie v okamžiku pozorování družicí.

 4.  
 5. Okamžité pozorování na základě alertu z družic – převážně GRB.

 6.  
 7. Optická identifikace a optické studium nově objevených vysokoenergetických zdrojů (rychlá fotometrie + dlouhodobé sledování pole; spektroskopie – možno i nízkodisperzní).

 8.  

 
 Satelity, které se věnují vysokoenergetické oblasti a odkazy na jejich observační plány – rozvrhy:
 V blízké budoucnosti přibude do našeho serveru var.astro.cz přehledná on-line čtečka všech těchto rozvrhů a bude poskytovat pozorovatelům okamžitě přehled kdy budou sledovány které objekty.
 
 Rovněž bude brzy zaktivována služba zasílání upozornění na vzplanutí záření gamma – GRB.
 Družice, které hlídají GRB vzplanutí – Ulysses, Integral, Swift, XTE a HETE.
 

Luboš Brát
 
 
© var.astro.cz> Zpět na seznam článků

Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 30. 6. 2022 
VarCafé IV. - večerní seminář

 20. 8. 2022 
62. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.