Časopis e-PerseusO 48. praktiku pro pozorovatele proměnných hvězd

Sekce PPH ČAS, 11. 8. 2008

Po loňském vydařeném praktiku pro pozorovatele, které jsme poprvé uspořádali v Krkonoších v Peci pod Sněžkou bylo jednoznačně rozhodnuto, že se i další - letošní - ročník uspořádá na stejném místě. Pro velký zájem byl letošní ročník rozšířen o možnost vzít s sebou rodinu. Praktikum se konalo v termínu od 2. do 10. 8. 2008 a to na dvou sousedních horských chatách - Alena a Eliška. Na Aleně byli ubytovaní pozorovatelé bez doprovodu a konal se zde program praktika. Na chatě Eliška byli ubytovaní účastníci s doprovodem a pozorovatelé, kteří se hlásili na poslední chvíli.
 
 Noční pozorování se konalo na soukromé hvězdárně ALTAN.Observatory L. Bráta, která je situována u chaty Alena.
 
 Celkem se zúčastnilo praktika 18 pozorovatelů a s doprovodem to bylo celkem 28 osob. Přístrojové vybavení bylo letos rovněž rekordní. Kromě místního vybavení si 5 pozorovatelů přivezlo svou sestavu dalekohled + CCD kamera. Zde je výčet techniky, se kterou se pozorovalo:
 
 CCD kamery:
 SBIG ST-7 + BVRI filtry
 SBIG ST-8 + BVRI filtry
 SBIG ST-9 bez filtru
 G2-402 + BVRI filtry
 G2-402 + UBVRI filtry
 ATIK CCD KAMERA 16 IC B/W COOLED
 
 
 Dalekohledy:
 Vixen VMC200L, f/6 + EQ-6 PRO SkyScan
 Skywatcher RL200mm, f/5 + EQ-6 PRO SkyScan
 Orion telescope RL150, f/5 CRAYFORD + EQ-6 PRO SkyScan
 RF150mm + EQ-6 SynTrek
 Sonnar 180/4,0 + HEQ-5 SynTrek
 Sonnar 180/4,0 + EQ-6 PRO SkyScan
 RF 34/135mm + EQ-2
 RL250/1500 mm, dobson
 RF70/320mm
 RL180mm, f/10 + paralaktika
 RF SCOPOS 66mm/400m + azimut. stativ
 několik triederů
 
 K tomu spousta notebooků, kabelů, závaží, různých okulárů, filtrů, reduktorů, kufrů. Při pozorování měli pozorovatelé možnost být napojeni na rozvod internetu přes LAN router nebo WiFi. Jak to vypadalo před, při a po pozorování můžete vidět na obrázcích 2,3 a 4.
 
 Počasí nám více než přálo (stejně jako vloni) a tak jsme z 8 nocí pozorovali 6 krát. Z toho bylo jasno prvních 5 nocí a potom ta poslední. Bylo to tedy dosti náročné na morálku pozorovatelů a každým přibývajícím dnem si pozorovatelé méně a méně nadšeně vybalovali "nádobíčko". Díky jasnému počasí se ale podařilo splnit hlavní dva observační cíle, které jsme si stanovili před praktikem. Pozorovatelé si nasnímali standardní pole za účelem určení transformačních koeficientů pro převod do mezinárodního fotometrického systému Johnson-Cousin BV(RI)c. A především se podařilo se 100% úspěšností odpozorovat simultálně tranzit exoplanety. Šest pozorovatelů měřilo najednou různými přístroji a CCD kamerami tranzit exoplanety b u HD189733 v souhvězdí Lištičky (HD 189733-b Vul). Pro většinu pozorovatelů to byl vůbec první pokus o zachycení tranzitu exoplanety a všichni (!) jej odpozorovali úspěšně. Dokladuje to obrázek 5, kde je zobrazeno srovnání všech světelných křivek. Na obrázku 6 je vidět, že HD 189733 má velmi pěkné umístění - hned vedle planetární mlhoviny M27 - Činka.
 
 Kromě pozorování exoplanety a standardních polí jsme měřili a pozorovali i vizuálně zákrytové dvojhvězdy a některé fyzické proměnné. Celkem se podařilo napozorovat 17 okamžiků minim zákrytových dvojhvězd CCD kamerami, 4 minima vizuálně, přibližně 300 CCD měření fyzických proměnných a přibližně 100 vizuálních odhadů fyzických proměnných hvězd. Když k tomu všemu přičteme krásnou čistou oblohu v Krkonoších, byli všichni pozorovatelé více než spokojeni.
 
 Denní program byl z části uzpůsoben tomu, aby se účastníci s doprovodem mohli věnovat svým blízkým. Celé dopoledne bylo tedy vždy volné a program začínal až odpoledne v 15 hodin. V pondělí zazněla přednáška (od L. Bráta) o základech CCD fotometrie. Jak správně pořizovat redukční snímky Flat-field a Dark-frame, jaké náležitosti má mít CCD snímek, aby z něj bylo možné provádět kvalitní fotometrii, jak postupovat ve zpracování a tak podobně.
 V úterý měl přednášku Petr Svoboda o tom jak docílit co nejvyšší přesnosti při CCD fotometrii. Tipy a triky jak se vyvarovat hrubých chyb, systematických trendů v datech a podobně.
 Ve středu a ve čtvrtek potom zazněly příspěvky opět od Petra Svobody o tom jak převádět instrumentální barevnou fotometrii do mezinárodního standardního fotometrického systému Johnson-Cousins BV(RI)c. První den jsme se teoreticky dozvěděli vše o transformačních koeficinetech. A druhý den jsme si každý v praxi vypočítal své transformační koeficienty Cb, Cv, Cr a Ci, podle svých snímků proměřeného pole IC4665. Pro zjednodušení bude pro pozorovatele na základě této praktické výuky vytvořena pomůcka - sešit v MS Excelu - kde si budou moci jednoduše spočítat své koeficienty. Pro převod z instrumetnálních do standardních systémů bude vytvořena on-line aplikace na serveru var.astro.cz.
 
 Kromě přednášek a individuálního programu jednotlivých účastníků se hodně sportovalo. Měli jsme k dispozici zdarma tenisový kurt a hřiště na basketbal a tak se hodně hrál tenis, nohejbal, badminton a házelo se na koš.
 
 Jediný bod programu, který se nepodařilo splnit byl společný výstup na Sněžku. Tento bod odpadl z důvodu špatného počasí. Jako náhrada byl zvolen turnaj v bowlingu. V pátek večer proběhlo tradiční opékání buřtů - viz obrázek 7.
 
 Na závěr praktika ještě proběhly dva body, které bych zde rád zmínil. Tím prvním bylo proměření linearity CCD kamery ATIK, kterou s sebou přivezl Petr Kliment. Ukázalo se, že kamera ač má Antiblooming je celkem vhodná na pozorování proměnných hvězd. Má totiž lineární odezvu v rozsahu 0 až 40 kADU (z maximálně 65 kADU). Lze ji tedy bez problémů používat jako plnohodnotný nástroj na fotometrii. Ve vývoji je i motorizované filtrové kolo. Za celkem nízkou sumu lze tedy pořídit kameru s 16ti bitovým A/D převodníkem, aktivním chlazením a s vysokou citlivostí. Pokud se výrobci podaří do prodeje dát i karusel s filtry, lze tento přístroj plnohodnotně používat i na barevnou fotometrii. Průběh odezvy kamery v závislosti na síle signálu ukazuje obrázek 8 a 9.
 
 A druhou důležitou událostí bylo, že na základě toho, co se naučil na praktiku si jeden z účastníků praktika zapůjčil sekční přístrojový set Vixen + CCD ST-7. Novým zapůjčitelem přístroje bude od září 2008 do října 2009 Bohuslav Hladík z Prahy.
 
 Na závěr bych rád poděkoval všem účastníkům praktika za aktivní účast na denních přednáškách i nočním pozorování a doufám, že pro všechny bylo praktikum inspirativní a poučné, jako pro mne.
 
 Těším se za rok nashledanou!
 

Bc. Luboš Brát
 
 
© var.astro.cz


> Zpět na seznam článků

Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 30. 6. 2022 
VarCafé IV. - večerní seminář

 20. 8. 2022 
62. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.