Časopis e-PerseusStelární seminář Bezovec – Bošáca

Sekce PPH ČAS, 9. 6. 2009

Stelární seminář Bezovec – Bošáca 29.5. – 31.5. 2009
 
 Chladný a deštivý víkend přivítal na chatě Lovichovec u Nové Bošáce slovenské a české astronomy na tradičním setkání proměnářů a dalších příznivců astronomie. Celosvětová krize a příprava brněnské konference se mírně odrazila i na počtu účastníků, ale zdravé jádro bylo přítomno.
 
 Úvodní přednáška Zdeňka Mikuláška se věnovala výsledkům pozorování hvězdy HD 143 418, ze které se vyklubala zákrytová dvojhvězda. Paradoxní je, že tato hvězda byla používána mnoho let jako srovnávací pro pozorování Be hvězdy 4Her. V roce 2007 byly zjištěny fotometrické s periodou 2,2825 dne a podařilo se odvodit parametry jednotlivých složek – M1 = 1,81 Msl, R1 = 2,65 Rsl, M2 = 1,09 Msl, R2 = 1,1 Rsl, a = 10,4 Rsl, i = 65o. Záhadou se staly anomálie na světelné křivce. Bylo prokázáno, že sekundární složka má vázanou rotaci a složky jsou deformované. Byl navržen model pro vysvětlení anomálií – primární složka je chemicky pekuliární. Při pořízení Zeemanova spektra nebylo zjištěno magnetické pole. Zajímavostí je, že primární složka má stejné chemické složení jako Slunce (chybí pouze scandium). Ze spektra se ale podařilo určit rotační rychlost, která činí 9,5 km/s, hvězda tedy stihne jednu otočku za 14 dní. V tomto případě se tedy jedná o subsynchronní rotaci. Ukazuje se, že primární složka už vznikla s pomalou rotací a na počátku vývoje, kdy hvězda byla menší, bylo působení slapových sil malé. S postupujícím časem se hvězda zvětšuje, roste i působení slapových sil až dojde postupně k synchronizaci orbitální a rotační rychlosti.
 
 Zdeněk Stuchlík z opavské univerzity představil možnosti sledování astrofyzikálních projevů temné energie, kdy jsou uvažovány modely vesmíru s kosmologickou konstantou jako repulsní silou. Studuje se vliv galaktických kup na teplotní fluktuace reliktního záření a vliv kosmologické konstanty na kolimaci jetů vycházejících z galaktických kup. Další příspěvky byly věnovány symbiotické hvězdě AG Dra a pohybu částic v gravitačním poli kompaktních objektů.
 
 Rudolf Gális přednesl příspěvek o magnetických kataklyzmických hvězdách jako zdrojů rentgenového záření. Intermediální polary je možné považovat za zdroje, které vybudí záření mezigalaktického plynu také v rentgenové oblasti. U hvězdy V 1223 Sgr byla zjištěna korelace změn svítivosti mezi tvrdým rentgenovým zářením a viditelným oborem. Příčinou změn svítivosti v různých oborech spektra jsou změny přenosu hmoty v akrekčním disku.
 
 Gabriel Szász navštívil konferenci v Paříži, která se věnovala výsledkům pozorování družice COROT. Kromě deseti objevených exoplanet má na svém kontě asi 300 kandidátů, které se pokusí potvrdit pozemní pozorování. Zajímavější informace však přinesl druhý přístroj na družici, který se zabýval měřením pulzačních módů hvězd. Díky tomu, že nová pozorování byla o řád přesnější než předchozí, se ukazuje, že teorie asteroseismologie se dostává opět na začátek. To dokládají na pozorování hvězd typu delta Scuti, kde byly pozorovány tisíce módů, které nelze teoreticky vysvětlit. Povedlo se dohodnout prodloužení mise o dva roky. Na konferenci byl představen projekt PLATO, nástupce družic COROT a Keplera. Ta by měla pracovat ve vesmíru v letech 2015 – 2025, kdy bude sledovat 1000 hvězd v rozmezí 4-8 mag, 100 000 hvězd do 12 mag a 400 000 hvězd do 14 mag.
 
 Mnoho účastníků letošní konference jsem zklamal, neboť očekávali můj příjezd na kole. Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám jsem byl nucen tento způsob dopravy zamítnout a využít spolehlivých služeb ČD a SD.
 

Ladislav Šmelcer
 
 
© var.astro.cz

> Zpět na seznam článků

Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 30. 6. 2022 
VarCafé IV. - večerní seminář

 20. 8. 2022 
62. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.