Vítejte na stránkách projektu HERO

DLOUHODOBĚ NEAKTIVNÍ PROJEKT!

HERO je nový projekt organizovaný Sekcí pozorovatelů proměnných hvězd a je zaměřen na sledování vysokoenergetických objektů

HERO je akronym a znamená High EneRgy Objects, neboli česky Objekty vysoké energie.

Objekty HERO můžeme rozdělit do dvou základních oblastí – stelární zdroje vysoké energie a extragalaktické zdroje vysoké energie.


 

Stelární objekty:
Jedná se o dvojhvězdné objekty, které z různých příčin, různým způsobem a na různých vlnových délkách vyzařují rentgenové emise a gamma emise. Jedná se o

  • Kataklyzmické dvojhvězdy (Cataclysmic Variables)
  • Málo hmotné rentgenové dvojhvězdy (Low Mass X-Ray Binaries, LMXRB)
  • Velmi hmotné rentgenové dvojhvězdy (High Mass X-Ray Binaries, HMXRB)
  • Nové typy objektů, dosud nezařazené

Extragalaktické zdroje:
Kromě stelárních objektů, které se nachází v naší Galaxii zachytily v minulosti mnohé rentgenové satelity i zdroje nacházející se mimo vší pochybnost v kosmologických vzdálenostech a vyzařující rentgenové a gamma emise o ohromujícím výkonu:

  • Aktivní galaktická jádra (Active Galactic Nuclei, AGN)
  • Blazary a kvazary
  • Optické protějšky a optické dosvity gamma záblesků (Gamma Ray Burst, GRB)
  • Extragalaktické supernovy
  • Svítivé modré proměnné v cizích galaxiích (Luminous Blue Variables, LBV)

Kontaktní osoby projektu:Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 30. 6. 2022 
VarCafé IV. - večerní seminář

 20. 8. 2022 
62. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.