> Robert Barsa (Košice)

> Moje minimá zákrytových dvojhviezd viz databáza B.R.N.O.
> Moje pozorovania dlhoperiodických hviezd viz databáza MEDÚZY
> Vložiť nové pozorovanie...

Pozorované objekty:  všetky | Her | V857 Her | Lac | SvkV23 Lac | SW Lac |
bez souhvězdí: |

Filtrovať podľa pozorovacích projektov:
všetky, B.R.N.O., MEDÚZA, TRESCA, HERO

# hviezda ^ v
projekt
dátum ^ v filter krivka mapka
data
Prístroj
poznámka
vložené ^ v
4SvkV23 Lac
 
B.R.N.O.
24.8.2011
19:49-2:32 UT
Cmapka
1328
N203/1000mm, Atik314L+

New discovered W Uma type variable star
info
2011-09-09
3V857 Her
 
B.R.N.O.
14.7.2010
21:13-23:37 UT
Vmapka
76
ED 80/600mm, Canon EOS 350D mod.

TminHJD = 2455392.4310 +/- 0.0005
secondary minimum
80/600mm + DSLR Canon EOS 350D mod. exp. time 100 sec, ISO 1600, no filters

info O-C
2010-07-30
2SW Lac
 
B.R.N.O.
12.7.2010
21:41-0:24 UT
Vmapka
47
ED 80/600mm, Canon EOS 350D mod.

TminHJD = 2455390.4611 +/- 0.0002

ED 80/600mm + DSLR Canon EOS 350D mod. exp. time 180 sec, ISO 1600, no filters

info O-C
2010-07-30
1SvkV23 Lac
 
B.R.N.O.
12.7.2010
21:41-0:54 UT
Cmapka
59
ED 80/600mm, Canon EOS 350D mod.

DISCOVERY OBSERVATION using DSLR when observing minimum of SW Lac. The new variable was spotted by Martin Mašek who reviewed the archive data.
info
2011-09-10

Created by Lubos Brat (2007-2008), Czech Variable Star Section