Informace o objektu

Název objektu: V646 Cen
Souřadnice (J2000): 11 36 58.78 -53 12 35.4     > Simbad | GSG
 
JD0 (primary): 2443916.1946
JD0 (secondary): 2443917.31788
PERIODA [d]: 2.24657322
TYP: EA
MAG (p): 9.0 - 11.7
D [hod]:
d [hod]:
poznámka:
reference:
Zadal: Martin Mašek

Image from the Digitized Sky Survey at the STScI Archive.

 

 

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2459279.386S5.3. 21:15EA43917.31788+2.24657322*E
2459280.509P6.3. 0:12EA43916.1946+2.24657322*E
2459281.632S7.3. 3:10EA43917.31788+2.24657322*E
2459282.755P8.3. 6:07EA43916.1946+2.24657322*E
2459283.879S9.3. 9:05EA43917.31788+2.24657322*E
2459285.002P11.3. 12:02EA43916.1946+2.24657322*E
2459286.125S12.3. 15:00EA43917.31788+2.24657322*E
2459287.249P13.3. 17:57EA43916.1946+2.24657322*E
2459288.372S14.3. 20:55EA43917.31788+2.24657322*E
2459289.495P15.3. 23:53EA43916.1946+2.24657322*E
2459290.618S16.3. 2:50EA43917.31788+2.24657322*E
2459291.742P17.3. 5:48EA43916.1946+2.24657322*E
2459292.865S18.3. 8:45EA43917.31788+2.24657322*E
2459293.988P19.3. 11:43EA43916.1946+2.24657322*E
2459295.112S21.3. 14:40EA43917.31788+2.24657322*E
2459296.235P22.3. 17:38EA43916.1946+2.24657322*E
2459297.358S23.3. 20:35EA43917.31788+2.24657322*E
2459298.481P24.3. 23:33EA43916.1946+2.24657322*E
2459299.605S25.3. 2:30EA43917.31788+2.24657322*E
2459300.728P26.3. 5:28EA43916.1946+2.24657322*E
2459301.851S27.3. 8:25EA43917.31788+2.24657322*E
2459302.975P28.3. 11:23EA43916.1946+2.24657322*E
2459304.098S30.3. 14:20EA43917.31788+2.24657322*E
2459305.221P31.3. 17:18EA43916.1946+2.24657322*E
2459306.344S1.4. 20:15EA43917.31788+2.24657322*E
2459307.468P2.4. 23:13EA43916.1946+2.24657322*E
2459308.591S3.4. 2:11EA43917.31788+2.24657322*E
2459309.714P4.4. 5:08EA43916.1946+2.24657322*E
2459310.838S5.4. 8:06EA43917.31788+2.24657322*E
2459311.961P6.4. 11:03EA43916.1946+2.24657322*E
2459313.084S8.4. 14:01EA43917.31788+2.24657322*E
2459314.207P9.4. 16:58EA43916.1946+2.24657322*E
2459315.331S10.4. 19:56EA43917.31788+2.24657322*E
2459316.454P11.4. 22:53EA43916.1946+2.24657322*E
2459317.577S12.4. 1:51EA43917.31788+2.24657322*E
2459318.701P13.4. 4:48EA43916.1946+2.24657322*E
2459319.824S14.4. 7:46EA43917.31788+2.24657322*E
2459320.947P15.4. 10:43EA43916.1946+2.24657322*E
2459322.070S17.4. 13:41EA43917.31788+2.24657322*E
2459323.194P18.4. 16:38EA43916.1946+2.24657322*E
2459324.317S19.4. 19:36EA43917.31788+2.24657322*E
2459325.440P20.4. 22:34EA43916.1946+2.24657322*E
2459326.564S21.4. 1:31EA43917.31788+2.24657322*E
2459327.687P22.4. 4:29EA43916.1946+2.24657322*E
2459328.810S23.4. 7:26EA43917.31788+2.24657322*E
2459329.933P24.4. 10:24EA43916.1946+2.24657322*E
2459331.057S26.4. 13:21EA43917.31788+2.24657322*E
2459332.180P27.4. 16:19EA43916.1946+2.24657322*E
2459333.303S28.4. 19:16EA43917.31788+2.24657322*E
2459334.427P29.4. 22:14EA43916.1946+2.24657322*E
2459335.550S30.4. 1:11EA43917.31788+2.24657322*E
2459336.673P1.5. 4:09EA43916.1946+2.24657322*E
2459337.796S2.5. 7:06EA43917.31788+2.24657322*E
2459338.920P3.5. 10:04EA43916.1946+2.24657322*E
2459340.043S5.5. 13:01EA43917.31788+2.24657322*E
2459341.166P6.5. 15:59EA43916.1946+2.24657322*E
2459342.290S7.5. 18:57EA43917.31788+2.24657322*E
2459343.413P8.5. 21:54EA43916.1946+2.24657322*E
2459344.536S9.5. 0:52EA43917.31788+2.24657322*E
2459345.659P10.5. 3:49EA43916.1946+2.24657322*E
2459346.783S11.5. 6:47EA43917.31788+2.24657322*E
2459347.906P12.5. 9:44EA43916.1946+2.24657322*E
2459349.029S14.5. 12:42EA43917.31788+2.24657322*E
2459350.153P15.5. 15:39EA43916.1946+2.24657322*E
2459351.276S16.5. 18:37EA43917.31788+2.24657322*E
2459352.399P17.5. 21:34EA43916.1946+2.24657322*E
2459353.522S18.5. 0:32EA43917.31788+2.24657322*E
2459354.646P19.5. 3:29EA43916.1946+2.24657322*E
2459355.769S20.5. 6:27EA43917.31788+2.24657322*E
2459356.892P21.5. 9:24EA43916.1946+2.24657322*E
2459358.016S23.5. 12:22EA43917.31788+2.24657322*E
2459359.139P24.5. 15:20EA43916.1946+2.24657322*E
2459360.262S25.5. 18:17EA43917.31788+2.24657322*E
2459361.385P26.5. 21:15EA43916.1946+2.24657322*E
2459362.509S27.5. 0:12EA43917.31788+2.24657322*E
2459363.632P28.5. 3:10EA43916.1946+2.24657322*E
2459364.755S29.5. 6:07EA43917.31788+2.24657322*E
2459365.879P30.5. 9:05EA43916.1946+2.24657322*E
2459367.002S1.6. 12:02EA43917.31788+2.24657322*E
2459368.125P2.6. 15:00EA43916.1946+2.24657322*E
2459369.248S3.6. 17:57EA43917.31788+2.24657322*E
2459370.372P4.6. 20:55EA43916.1946+2.24657322*E
2459371.495S5.6. 23:52EA43917.31788+2.24657322*E
2459372.618P6.6. 2:50EA43916.1946+2.24657322*E
2459373.742S7.6. 5:47EA43917.31788+2.24657322*E
2459374.865P8.6. 8:45EA43916.1946+2.24657322*E
2459375.988S9.6. 11:43EA43917.31788+2.24657322*E
2459377.112P11.6. 14:40EA43916.1946+2.24657322*E
2459378.235S12.6. 17:38EA43917.31788+2.24657322*E
2459379.358P13.6. 20:35EA43916.1946+2.24657322*E
2459380.481S14.6. 23:33EA43917.31788+2.24657322*E
2459381.605P15.6. 2:30EA43916.1946+2.24657322*E
2459382.728S16.6. 5:28EA43917.31788+2.24657322*E
2459383.851P17.6. 8:25EA43916.1946+2.24657322*E
2459384.974S18.6. 11:23EA43917.31788+2.24657322*E
2459386.098P20.6. 14:20EA43916.1946+2.24657322*E
2459387.221S21.6. 17:18EA43917.31788+2.24657322*E
2459388.344P22.6. 20:15EA43916.1946+2.24657322*E
2459389.468S23.6. 23:13EA43917.31788+2.24657322*E
2459390.591P24.6. 2:10EA43916.1946+2.24657322*E
2459391.714S25.6. 5:08EA43917.31788+2.24657322*E
2459392.838P26.6. 8:06EA43916.1946+2.24657322*E
2459393.961S27.6. 11:03EA43917.31788+2.24657322*E
2459395.084P29.6. 14:01EA43916.1946+2.24657322*E
2459396.207S30.6. 16:58EA43917.31788+2.24657322*E
2459397.331P1.7. 19:56EA43916.1946+2.24657322*E
2459398.454S2.7. 22:53EA43917.31788+2.24657322*E
2459399.577P3.7. 1:51EA43916.1946+2.24657322*E
2459400.701S4.7. 4:48EA43917.31788+2.24657322*E
2459401.824P5.7. 7:46EA43916.1946+2.24657322*E
2459402.947S6.7. 10:43EA43917.31788+2.24657322*E
2459404.070P8.7. 13:41EA43916.1946+2.24657322*E
2459405.194S9.7. 16:38EA43917.31788+2.24657322*E
2459406.317P10.7. 19:36EA43916.1946+2.24657322*E
2459407.440S11.7. 22:33EA43917.31788+2.24657322*E
2459408.564P12.7. 1:31EA43916.1946+2.24657322*E
2459409.687S13.7. 4:28EA43917.31788+2.24657322*E
2459410.810P14.7. 7:26EA43916.1946+2.24657322*E
2459411.933S15.7. 10:24EA43917.31788+2.24657322*E
2459413.057P17.7. 13:21EA43916.1946+2.24657322*E
2459414.180S18.7. 16:19EA43917.31788+2.24657322*E
2459415.303P19.7. 19:16EA43916.1946+2.24657322*E
2459416.427S20.7. 22:14EA43917.31788+2.24657322*E
2459417.550P21.7. 1:11EA43916.1946+2.24657322*E
2459418.673S22.7. 4:09EA43917.31788+2.24657322*E
2459419.796P23.7. 7:06EA43916.1946+2.24657322*E
2459420.920S24.7. 10:04EA43917.31788+2.24657322*E
2459422.043P26.7. 13:01EA43916.1946+2.24657322*E
2459423.166S27.7. 15:59EA43917.31788+2.24657322*E
2459424.290P28.7. 18:56EA43916.1946+2.24657322*E
2459425.413S29.7. 21:54EA43917.31788+2.24657322*E
2459426.536P30.7. 0:51EA43916.1946+2.24657322*E
2459427.659S31.7. 3:49EA43917.31788+2.24657322*E
2459428.783P1.8. 6:47EA43916.1946+2.24657322*E
2459429.906S2.8. 9:44EA43917.31788+2.24657322*E
2459431.029P4.8. 12:42EA43916.1946+2.24657322*E
2459432.153S5.8. 15:39EA43917.31788+2.24657322*E
2459433.276P6.8. 18:37EA43916.1946+2.24657322*E
2459434.399S7.8. 21:34EA43917.31788+2.24657322*E
2459435.522P8.8. 0:32EA43916.1946+2.24657322*E
2459436.646S9.8. 3:29EA43917.31788+2.24657322*E
2459437.769P10.8. 6:27EA43916.1946+2.24657322*E
2459438.892S11.8. 9:24EA43917.31788+2.24657322*E
2459440.016P13.8. 12:22EA43916.1946+2.24657322*E
2459441.139S14.8. 15:19EA43917.31788+2.24657322*E
2459442.262P15.8. 18:17EA43916.1946+2.24657322*E
2459443.385S16.8. 21:14EA43917.31788+2.24657322*E
2459444.509P17.8. 0:12EA43916.1946+2.24657322*E
2459445.632S18.8. 3:10EA43917.31788+2.24657322*E
2459446.755P19.8. 6:07EA43916.1946+2.24657322*E
2459447.879S20.8. 9:05EA43917.31788+2.24657322*E
2459449.002P22.8. 12:02EA43916.1946+2.24657322*E
2459450.125S23.8. 15:00EA43917.31788+2.24657322*E
2459451.248P24.8. 17:57EA43916.1946+2.24657322*E
2459452.372S25.8. 20:55EA43917.31788+2.24657322*E
2459453.495P26.8. 23:52EA43916.1946+2.24657322*E
2459454.618S27.8. 2:50EA43917.31788+2.24657322*E
2459455.742P28.8. 5:47EA43916.1946+2.24657322*E
2459456.865S29.8. 8:45EA43917.31788+2.24657322*E
2459457.988P30.8. 11:42EA43916.1946+2.24657322*E
2459459.111S1.9. 14:40EA43917.31788+2.24657322*E
2459460.235P2.9. 17:37EA43916.1946+2.24657322*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu V646 Cen

No records

této stránce

No records


 

> Z P Ě T
> Vložit nový objekt
> Seznam objektů


 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.