Časopis e-Perseus

Elektronický časopis e-Perseus je obdobou našeho sekčního zpravodaje Perseus. Naleznete zde články o proměnných hvězdách, jejich pozorování a výzkumu i zprávy o dění v naší Sekci PHE.

> Chcete zde publikovat článek? Zašlete jej webmasterovi na adresu jiriliska@post.cz. Text we formátu plain ASCII / MS Word, obrázky pouze ve formátu JPG / PNG


Další publikace z pozorování sekčního dalekohledu

Datum vložení: 11. 9. 2022
V listopadu 2022 vyjde v časopise New Astronomy článek o zákrytové dvojhvězdě V0608 Cam od autorů Filipa Šebka, Filipa Waltera a Marka Wolfa. Filip Šebek pozoroval tento systém pomocí sekčního dalekohledu několik nocí v září a říjnu 2021 z hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Podrobnější informace najde ...
Zobrazit celý článek

Filip Šebek

Relativistický efekt u exoplanet (F. Lomoz)

Datum vložení: 23. 8. 2021
Zaměření této práce je na určení hodnoty stáčení přímky apsid dráhy exoplanety obíhající kolem mateřské hvězdy. Posunutí o úhel φ=6πRg/a(1-e2) je určeno pro vybrané exoplanety jako součást celkového posunutí za časové období určující O-C z pozorování. V závěru ...
Zobrazit celý článek

František Lomoz

C-Munipack (Muniwin) na Raspberry Pi 4 (s nainstalovanou Astroberry GNU/Linux distribucí)

Datum vložení: 22. 8. 2021
V poslední době vzniká obliba malých počítačů na bázi Raspberry Pi, které slouží k ovládání montáží a kamer. Během pozorování proměnných hvězd se hodí vykreslování náhledu světelné křivky sledované hvězdy v průběhu noci. To lze za pomocí programu C-Munipack/Muniwin.

C-Munipack/Muniwin není (proza ...
Zobrazit celý článek

Jan Hykel

AD Leonis – spektroskopie a fotometrie eruptivní hvězdy – kampaň 2021

Datum vložení: 25. 3. 2021

AD Leonis (Gliese 388) je známý eruptivní červený trpaslík. Nachází se relativně blízko Slunce, ve vzdálenosti asi 16 světelných let v souhvězdí Lva. AD Leonis se nachází v H-R diagramu na hlavní posloupnosti jako hvězda spektrální třídy M3.5eV. Jedná se o typickou eruptivní hvězdu.

...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Pozorovací kampaň eruptivní hvězdy AD Leo

Datum vložení: 21. 3. 2021
Ve dnech 5. – 8. března se uskutečnila pozorovací kampaň eruptivní hvězdy AD Leo. Na žádost astronomického ústavu ČSAV/AV ČR v Ondřejově pod patronací profesora Petra Heinzela byla hvězdárna ve Valašském Meziříčí požádána o koordinaci pozorovatelů, kteří pořizovali fotometrická data. Souběžně během ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Práce s daty TESS ve Windows pomocí Pythonu

Datum vložení: 16. 12. 2020
Návod pro instalaci Pythonu ve Win10 a práci s daty z družice TESS. Inspirováno přednáškou Ondřeje Pejchy na 52. konferencio výzkumu proměnných hvězd.

Návod 1: ZDE.

Program Předpovědi, napsaný v jazyce Python 3, je určený všem pozorovatelům, kteří v rámci svého pozorovacího programu pozorují vybraný vzorek proměnných ...
Zobrazit celý článek

Jakub Juryšek

Vložení CzeV a VSX katalogu do planetária Cartes du Ciel/Skychart

Datum vložení: 23. 10. 2018
Návod na vložení CzeV nebo VSX katalogu do planetária Cartes du Ciel/Skychart je ke stažení ZDE.

Katalogy jsou stažení ZDE. Doporu ...
Zobrazit celý článek

Stanislav Daniš

Pozorovanie spektier symbiotickej hviezdy AG Dra na Jarnom seminári v Ondřejove 20 – 22. 4. 2018

Datum vložení: 26. 9. 2018
Jednou zo zaujímavých výziev tohtoročného Jarného seminára o spracovaní astronomických dát v Onřejove bola možnosť pozorovania spektier na 2m Perkovom ďalekohľade, ktorú nám členom sekcie SPHaE poskytol Astronomický ústav AVČR. Vyskúšať si prácu s tak veľkým a zložitým prístrojom vždy patrilo k moji ...
Zobrazit celý článek

Martin Vrašťák

58. praktikum pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet

Datum vložení: 12. 9. 2018
Před koncem prázdnin, v týdnu mezi 18. – 25. srpnem 2018, se na hvězdárně ve Valašském Meziříčí sešlo a sjelo celkem 16 účastníků praktika. Kromě několika zkušených pozorovatelů se objevili na této akci dvě novačky a osm nováčků. K tomu byl i přizpůsoben program praktika, kde prvotním úkolem bylo se ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Z kopulí proměnářů (III.) - Exoplanety amatérsky (F. Lomoz)

Datum vložení: 4. 7. 2018
Astronomii se věnuji nepřetržitě již od roku 1965, kdy jsem poprvé navštívil sedlčanskou hvězdárnu (obr.1), která byla vybudována místním astronomickým kroužkem za vydatné pomoci místních obyvatel a otevřena v roce 1962. Hvězdárna se nachází na Cihelném vrchu přibližně 1 km západně od středu města ( ...
Zobrazit celý článek

František Lomoz

Pozorování proměnných hvězd – duben 2018

Datum vložení: 23. 6. 2018
V dubnu se počasí trochu umoudřilo a oproti předchozím měsícům pozorovacích nocí bylo více. Do zorného pole se dostala i tradiční eruptivní zákrytová dvojhvězda GJ 3236 Cas, kde jsme očekávali další erupce, ale i V1179 Cas ve stejném hvězdném poli pro doplnění fázové křivky (podrobnost ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

How to precise light curve

Datum vložení: 21. 5. 2018
We are very happy to introduce you a new English written article from our great amateur astronomer Reinhold Fr. Auer. Reinhold is very active observer and for last several years, he has been improving his photometric methods to get light curves with highest possible precision. Precise photometric me ...
Zobrazit celý článek

Reinhold Fr. Auer

Z kopulí proměnářů (II.) - Proměnky z balkónu (M. Mašek)

Datum vložení: 15. 5. 2018
Článek vychází jako druhý v cyklu "Z kopulí proměnářů", kdy Vám v přibližně měsíčním intervalu představujeme pozorovací stanoviště a techniku pozorovatelů proměnných hvězd. Cílem je inspirovat pozorovatele mezi sebou a zejména motivovat začátečníky, kteří by chtěli s proměnnými hvězdami začít.
...
Zobrazit celý článek

Martin Mašek

Proměnářská mapa

Datum vložení: 23. 3. 2018
Pozorování proměnných hvězd je v komunitě astronomů velmi úzkoprofilová, často samostatná a nenápadná záležitost. I když počet pozorovatelů v Česku a Slovensku utěšeně narůstá, nejen začínající, ale i zkušení pozorovatele nemají úplný přehled o tom, zda v jejich okolí nepozoruje podobný nadšenec, kt ...
Zobrazit celý článek

Kateřina Hoňková

Z kopulí proměnářů (I.) - Montáž na cesty (B. Hladík)

Datum vložení: 7. 3. 2018
Článěk vychází jako první z připravovaného cyklu "Z kopulí proměnářů" a v přibližně měsíčním intervalu Vám budou představovány pozorovací stanoviště a technika pozorovatelů proměnných hvězd. Cílem je především vzájemná inspirace mezi pozorovateli a motivace pro začátečníky, kteří by chtěli ...
Zobrazit celý článek

Bohuslav Hladík

Pozorování proměnných hvězd – prosinec 2017

Datum vložení: 31. 1. 2018
Zhruba po dvou letech jsme se vrátili k fotometrii krátkoperiodické zákrytové dvojhvězdě BX Tri. Podle dostupných informací by se mělo také jednat o aktivní systém, kde by se měli pozorovat erupce. V publikaci MNRAS z roku 2010 P. Dimitrov zveřejnil informace o BX Tri, které jsou výsledkem zpracová ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Pozorování proměnných hvězd – listopad 2017

Datum vložení: 14. 12. 2017
Podzimní počasí v letošním roce není zrovna příznivé pro pozorování proměnných hvězd a proto jsme se snažili alespoň v krátkých okamžicích, kdy se rozpustila nakrátko mlha nebo na chvíli odešla frontální oblačnost, namířit dalekohledy na noční oblohu.

Při prohlížení archivních minim jsem narazil ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

TYC 5112-252-1 – pozorování erupce u hvězdy v souhvězdí Hada

Datum vložení: 18. 8. 2017
V noci z 21. – 22. června 2017 pozoroval Ladislav Červinka z Mladé Boleslavi pole s proměnnou hvězdou V0413 Ser, když došlo v její blízkosti u hvězdy TYC 5112-252-1 ke zjasnění. Obrátil se na mě s dotazem, zda vzhled světelné křivky zjasnění odpovídá možné erupci. Jak můžete vidět na O ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Exploze hvězdy KIC 9832227 v roce 2022 ?

Datum vložení: 28. 2. 2017
Informace o možném vzplanutí hvězdy KIC 9832227 se objevila v článku Romana Kubánka na stránkách Astro České astronomické společnosti 11.1. 2017 a také na facebookové stránce Sekce proměnných hvězd a exoplanet 8.1. 2017.
Protože se jedná o objekt, který spadá do zájmu naší sekce, podíváme se ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Výsledky kampaní na pozorování CzeV hvězd - jaro 2016 a léto 2016

Datum vložení: 10. 2. 2017
V jarní kampani 2016 byla zveřejněna tabulka pěti CzeV hvězd, které neměly dostatek pozorování k tomu aby bylo možné určit jejich elementy. Z těchto pěti hvězd byly čtyři hvězdy.

CzeV257 UMi - byla pozorována po dobu 19 nocí, ve kterých ...
Zobrazit celý článek

Martin Mašek

Publikace o GJ 3236 v MNRAS

Datum vložení: 27. 1. 2017
V pátek 20. ledna 2017 vyšla v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publikace o eruptivní zákrytové dvojhvězdě GJ 3236. Ve spolupráci s Astronomickým ústavem UK vznikl v poměrně krátké době odborný článek publikovaný v prestižním zahraničním časopise,
na kterém se pod ...
Zobrazit celý článek

Sekce SPHE

Výsledky pozorovací kampaně GJ 3236 Cas - 24.11. – 1.12. 2016

Datum vložení: 16. 12. 2016
Jak jsme informovali minulý měsíc, vyhlásili jsme pozorovací kampaň pro eruptivní zákrytovou dvojhvězdu GJ 3236. Během posledního listopadového týdne jsme měli možnost pořídit fotometrická data pomocí jednometrového dalekohledu Piszkéstetoi Obszervatórium v Maďarsku. Díky Markovi Skarkovi, který pož ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Objevena 1000. česká proměnná hvězda v naší Galaxii

Datum vložení: 18. 11. 2016
Čeští astronomové zaznamenali jubilejní objev. 1000. proměnnou hvězdu objevil Ing. Pavel Cagaš ze Zlína. Ne všechny hvězdy svítí stále stejně. Jasnost některých hvězd se v čase mění, někdy i dost výrazně. Takové hvězdy nazýváme proměnné. V mezinárodním Generálním katalogu proměnných hvězd je ...
Zobrazit celý článek

Petr Sobotka

Pozorování proměnných hvězd - srpen 2016

Datum vložení: 21. 10. 2016
Druhý prázdninový měsíc byl ve znamení dvou odlišných částí. Zatímco v první polovině měsíce obloha byla spíše zatažená, druhá polovina byla příznivější, což například ocenili i účastníci letošního praktika Sekce proměnných hvězd a exoplanet.
Většina z 11 nocí byla věnována opět po delší přestávce ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Pozorování proměnných hvězd – květen 2016

Datum vložení: 30. 6. 2016
Noci se zkracují a souhvězdí Kasiopei je nízko nad severním obzorem, tudíž jsem přerušil soustavné pozorování eruptivní hvězdy GJ 3236 a začal se věnovat jiným hvězdám. Během 10 nocí bylo pořízeno 10 051 měření proměnných hvězd. Kromě jiných zajímavých výsledků se podařilo v poli LR Cam
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Stelární seminář Bezovec 2016 aneb život je horký

Datum vložení: 27. 6. 2016
První víkend v červnu se pravidelně účastním setkání astronomů a fyziků v příjemném prostředí pohoří Povážského Inovce v rekreační středisku Bezovec. Zpravidla na tuto akci jezdím na kole, ale vzhledem k nejasné meteorologické situaci jsem se rozhodl letos využít hromadnou dopravu. To mi také bylo v ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Konference o chladných hvězdách

Datum vložení: 27. 6. 2016
Ve dnech 6. – 10. června 2016 se ve švédské Uppsale konala konference „The 19th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun". Díky profesoru Heinzelovi jsme měli na této konferenci zastoupení s posterem. Na praktiku sekce proměnných hvězd a exoplanet, které se konalo v květ ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Pozorování proměnných hvězd – duben 2016

Datum vložení: 27. 6. 2016
Dubnový měsíc byl věnován fotometrii GJ 3236 všemi dostupnými dalekohledy. Bylo to z důvodu experimentu zachycení případných erupcí souběžně v různých filtrech. Vzhledem k tomu, že erupce trvají poměrně krátkou dobu, není možné tyto jevy pozorovat jedním dalekohledem a měnit filtry a mít dostatečné ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Pozorování proměnných hvězd – březen 2016

Datum vložení: 18. 4. 2016
Poslední měsíce nepřejí jasným nocím, nejinak tomu bylo i v březnu. Tento měsíc patří podle dlouhodobého sledování k měsícům, kdy zpravidla bývá jasno patnáct a více nocí. Letos vyšlo pouze pět nocí, celkem bylo pořízeno 5419 měření. Podařilo se nám zachytit jednu erupci u GJ 3236 17. března ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Výsledky kampaní na pozorování CzeV hvězd - podzim 2015 a zima 2015/2016

Datum vložení: 2. 4. 2016
V podzimní kampani 2015 byla zveřejněna tabulka patnácti CzeV hvězd, které neměly dostatek pozorování k tomu aby bylo možné určit jejich elementy. Z těchto patnácti hvězd bylo pozorováno celkem 6 hvězd.

CzeV102 Cep – byla pozorována ...
Zobrazit celý článek

Martin Mašek

GSC 2314-0530 – (BX Tri) – krátkoperiodický zákrytový systém s trpasličí složkou

Datum vložení: 28. 3. 2016
Necelé dva roky se věnuji fotometrii eruptivních zákrytových dvojhvězd. Před časem jsem rozesílal seznam, který obsahuje 23 zajímavých zákrytových systémů vhodných pro pozorování. Slíbil jsem, že budu průběžně informovat o zajímavých výsledcích a publikacích věnovaných objektům z tohoto seznamu.

...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Open European Journal of Variable stars je tady pro Vás!

Datum vložení: 15. 12. 2015
Vážení přátelé proměnných hvězd,

zamýšleli jste se ně ...
Zobrazit celý článek

Marek Skarka

Zážitky z konference "IV INTERNATIONAL Pro-Am MEETING BINARY & MULTIPLE STARS"

Datum vložení: 9. 10. 2015
Mezi 18. - 20. září 2015 se uskutečnil čtvrtý ročník "INTERNATIONAL Pro-Am MEETING BINARY & MULTIPLE STARS" - tedy jakási mezinárodní obdoba naší Konference o výzkumu proměnných hvězd a exoplanet SPHE ČAS - zaměřená však pouze na studium dvojhvězd. Letošní ročník meetingu se odehrával ve španělské V ...
Zobrazit celý článek

Jakub Juryšek

Pozorování proměnných hvězd - březen 2015

Datum vložení: 2. 4. 2015
Měsíc březen je také možné z pozorovatelského hlediska ohodnotit jako úspěšný. Během 12 nocí se podařilo získat 28 909 měření. Velká hodnota je především způsobena sledováním pole zákrytové dvojhvězdy KV Gem, kde v poli se nachází další dva zákrytové systémy – V404 Gem a V405 Gem
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Pozorování proměnných hvězd - říjen 2014

Datum vložení: 11. 11. 2014
Noci se prodlužují a závěr měsíce října přinesl několik jasných nocí, tudíž jsem během jedenácti z nich pořídil rekordní počet měření proměnných hvězd – 19 161. Dílem za tento počet může sledování hvězdných polí, kde se nacházelo více proměnných hvězd, zejména jsem se zaměřil na mnou objevené nové p ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

46. konference o výzkumu proměnných hvězd SPHE

Datum vložení: 9. 10. 2014
Smetanova Litomyšl, malebné a kulturně bohaté městečko s krásným renesančním zámkem, není jen místem narození významného skladatele, ale také i rodným městem velkého astronoma a průkopníka studia dvojhvězd – Zdeňka Kopala. A právě na počest 100. výročí jeho narození zde byly na podzim roku 20 ...
Zobrazit celý článek

Kateřina Hoňková & Jakub Juryšek

Pozorování proměnných hvězd - září 2014

Datum vložení: 2. 10. 2014
Pozorování proměnných hvězd – září 2014

Zpravidla v dřívějších letech září patřilo mezi měsíce s mnoha jasnými nocemi. V posledních dvou letech ale počasí není příliš nakloněno. Letos bylo během šesti nocí získáno 5196 měření zákrytových dvojhvězd.
Pokračoval jsem v pozorování eruptivní ...
Zobrazit celý článek

Šmelcer

Dlouho očekávaná proměnná hvězda konečně objevena!

Datum vložení: 13. 8. 2014
Úvodní slovo
Podobně jako běžný denní tisk má přes prázdniny okurkovou sezónu, tak to platí i pro proměnné hvězdy. Nicméně se občas objeví senzační zpráva, která rozhýbe stojaté vody bulváru. Takovou senzační informaci nám přináší naši kolegové Jiří Liška a Miloslav Zejda

Omlouváme se všem, kteř ...
Zobrazit celý článek

Jiří Liška, Miloslav Zejda

Nový zapůjčitel přístrojového setu

Datum vložení: 16. 9. 2012
V červenci 2012 bylo vyhlášené výběrové řízení na dalšího zapůjčitele sekčního přístrojového setu.

Jedná se o vybavení ve vlastnictví ČAS - Sekce proměnných hvězd a exoplanet, které každoročně zapůjčuje sekce aktivním pozorovatelům. Konkrétně jde o zrcadlový dalekohled typu Newton RL 150/750mm n ...
Zobrazit celý článek

Bc. Luboš Brát

HS Hya : stále ještě zákrytová dvojhvězda

Datum vložení: 12. 7. 2012
Na obloze známe sice více než 10 tisíc zákrytových dvojhvězd, ale jen několik málo z nich je skutečně unikátních. Seznamte se s HS Hya.

Zkoumání oblíbených zákrytových dvojhvězd se ukazuje v dnešní době automatických přehlídek, satelitů jako Kepler, a tudíž exponenciálně narůstajících databází zá ...
Zobrazit celý článek

Petr Zasche

Výběrové řízení na zapůjčitele přístrojového setu

Datum vložení: 12. 7. 2012
Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS vyhlašuje výběrové řízení na zapůjčitele přístrojové techniky. Níže popsané přístrojové vybavení bude zdarma zapůjčeno na dobu 1 roku jednomu z přihlášených zájemců, který nejlépe splní podmínky zápůjčky.

Přístrojové vybavení
Zrcadlový dalekohled ...
Zobrazit celý článek

Bc. Luboš Brát

Slovo staro-nového předsedy Sekce PHE ČAS

Datum vložení: 25. 3. 2012
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé proměnných hvězd. Před zimou proběhly volby nového vedení Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS. Dovolte mi jakožto znovu zvolenému předsedovi naší sekce oslovit vás s úvodním slovem do dalšího funkčního období. Chystáme několik novinek a změn ve fungování ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Titul Astrofotograf roku 2011 pro Pavla Cagaše a Václava Přibíka

Datum vložení: 24. 3. 2012
Titul Astrofotograf roku 2011 obdržel Pavel Cagaš a Václav Přibík za svůj snímek Proměnný vesmír. Během jediné noci objevili ve hvězdném poli V729 Aql třicet nových proměnných hvězd.

Kromě ocenění Astrofotografie měsíce za prosine ...
Zobrazit celý článek

Bc. Luboš Brát

Světelná křivka supernovy typu Ia 2011fe v galaxii M101

Datum vložení: 2. 10. 2011
Podle současných představ vybuchují supernovy typu Ia v okamžiku, kdy hmotnost bílého trpaslíka složeného z uhlíku a kyslíku dosáhne mezní hmotnosti nutné k termonukleárnímu hoření uhlíku na těžší prvky. Tato hmotnost je pouze o málo nižší než maximální hmotnost bílého trpaslíka (Chandrasekharova me ...
Zobrazit celý článek

Ondřej Pejcha

Pozorování zákrytu Epsilon Aurigae 2009-2011

Datum vložení: 8. 8. 2011

Martin Lehký

V407 Cygni - symbiotická dvojhvězda, která vzplanula jako klasická nova

Datum vložení: 4. 8. 2011
Na jaře 2010 vzplanula v souhvězdí Labutě nova. To by samo o sobě nebylo tak zvláštní, v Labuti se to stává takřka pravidelně. Obrovské pozdvižení se ovšem strhlo v okamžiku, kdy byla pozice novy sesouhlasena s pozicí symbiotické dvojhvězdy V407 Cygni!

ÚVOD
Symbiotické dvojhvězdy jsou sy ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Keplerovy vícenásobné zákrytové systémy

Datum vložení: 21. 3. 2011
Podle práce Roberta W. Slawsona a kol., březen 2011

Abstrakt: Představeno je několik zákrytových dvojhvězd, v jejichž systému objevil tým kolem družice KEPLER další tranzitující / zakrývající tělesa.

Abstract: We introduce 5 multistellar eclipsing systems discovered ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Zákrytové dvojhvězdy a exoplaneta objevené družicemi STEREO

Datum vložení: 8. 3. 2011
Dne 26. 10. 2006 odstartovaly z misu Caneveral dvě družice STEREO, které mají za cíl sledovat Slunce souběžně ze dvou míst. Obě družice (obrázek 1) obíhají po velmi podobné orbitě jako Země. Jedna ji však o 45° předbíhá a druhá je o 45° pozadu. Na Sluce míří v obou případech malé dalekohledy se širo ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

České proměnné hvězdy v GCVS, Name List 80

Datum vložení: 26. 2. 2011
Na konci ledna 2011 vydal tým N. N. Samuse novou pojmenovací listinu (č. 80) GCVS. Definitivní označení obdrželo 2036 nových proměnných hvězd v rozmezí rektascenzí 0-6. Vzhledem k velkému množství nových objevů jsou nové pojmenovací listiny rozděleny podle rektascenze. Jsou zde tedy zastoupeny souhv ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Martin Vrašťák daroval Sekci PHE notebook

Datum vložení: 13. 12. 2010
Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS má ode dneška svůj vlastní notebook. Jako dar jej získala od svého člena a pozorovatele Martina Vrašťáka ze Žiliny.

Již řadu let disponuje Sekce PHE ČAS vlastním dalekohledem a CCD kamerou SBIG ST-7. Toto vybavení zapůjčuje každý rok jednomu z ...
Zobrazit celý článek

Bc. Luboš Brát

Záhada pulsujících hvězd vyřešena (t.z. ESO 046/2010)

Datum vložení: 29. 11. 2010

Jiří Srba

Výběrové řízení na zapůjčitele dalekohledu s CCD kamerou

Datum vložení: 17. 8. 2010
Opět po roce vyhlašuje Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS výběrové řízení na zapůjčitele přístrojové techniky. Níže popsané přístrojové vybavení bude zapůjčeno na dobu 1 roku jednomu z přihlášených zájemců, který nejlépe splní podmínky zápůjčky.

Přístrojové vybavení
Zrc ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

AV CMi – zákrytová dvojhvězda s tranzitující exoplanetou?

Datum vložení: 28. 12. 2009
Vážení pozorovatelé proměnných hvězd a exoplanet, to tu ještě nebylo! Byla objevena zákrytová dvojhvězda, u které se ve světelné křivce vyskytují pravidelné poklesy o hloubce 2,6% a trvání 3,3 hodiny. Po předběžné analýze dospěli autoři A. Liakos a P. Niarchos (Řecko) k závěru, že se jedná o chladné ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

ETD v New Astronomy

Datum vložení: 16. 9. 2009
V New Astronomy vyšel odborný článek o našem produktu - ETD, Exoplanet Transit Database. Recenzním řízením procházel více než půl roku, ale zato nyní víme, že článek (i samotná ETD) obstál u oponentů - profesionálů z oboru.
Nyní je článek konečně venku a ETD tak vešla ve známost celosvětové ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Planety v zákrytové dvojhvězdě EE Cephei

Datum vložení: 7. 9. 2009

Luboš Brát

49. ročník praktika pro pozorovatele proměnných hvězd

Datum vložení: 5. 9. 2009
Podobně jako v minulých dvou ročnících praktika jsme využili možnosti uspořádat tuto akci v lokalitě pro pozorovatele zaslíbené, v Krkonoších v Peci pod Sněžkou. Samotná pozorování se konala v soukromé hvězdárně ALTAN Observatory Luboše Bráta. Účastníci praktika byli ubytováni ve dvou horských chatá ...
Zobrazit celý článek

Jaroslav Trnka, Luboš Brát

Výběrové řízení na zapůjčitele přístrojového setu dalekohled + CCD kamera

Datum vložení: 29. 8. 2009
Opět po roce vyhlašuje Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS výběrové řízení na zapůjčitele přístrojové techniky. Níže popsané přístrojové vybavení bude zapůjčeno na dobu 1 roku jednomu z přihlášených zájemců, který nejlépe splní podmínky zápůjčky.

Přístrojové vybavení
Zrc ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Epsilon Aurigae: začal zákryt desetiletí

Datum vložení: 29. 7. 2009

Martin Lehký

Juliánské datum 2 455 000

Datum vložení: 22. 6. 2009
Na středu 17.6. 2009 připadla kulatá hodnota juliánského data –
JD 2 455 000. Pro tuto příležitost jsme uspořádali na hvězdárně malou oslavu. Abychom si přiblížili, co se slavilo, připomeneme některá fakta.

Juliánské datum je spojitá časová škála, používaná v astronomii, zejména p ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

Stelární seminář Bezovec – Bošáca

Datum vložení: 9. 6. 2009
Stelární seminář Bezovec – Bošáca 29.5. – 31.5. 2009

Chladný a deštivý víkend přivítal na chatě Lovichovec u Nové Bošáce slovenské a české astronomy na tradičním setkání proměnářů a dalších příznivců astronomie. Celosvětová krize a příprava brněnské konference se mírně odrazila i na počtu účastn ...
Zobrazit celý článek

Ladislav Šmelcer

100 tranzitů v databázi TRESCA!

Datum vložení: 30. 4. 2009
Od září 2008 funguje na našem portále unikátní on-line protokol na zpracování fotometrie tranzitů exoplanet. Tato on-line aplikace, jejímiž autory jsou Ondřej Pejcha a Luboš Brát, je na celém světe unikátní. Během několika málo vteřin vám umožní proložit pozorování tranzitu modelovou křivkou, odstr ...
Zobrazit celý článek

Bc. Luboš Brát

Jak pozorovat tranzity exoplanet u obřích hvězd?

Datum vložení: 26. 2. 2009
Asi 10% exoplanet objevených metodou měření radiálních rychlostí, obíhá mateřskou hvězdu, která již neleží na hlavní posloupnosti, ale ve svém vývoji se dostala do oblasti červených obrů. Abychom mohli lépe studovat tyto staré hvězdné systémy, je zapotřebí mít úplnou informaci o obíhajících planetác ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Nova Cygni 2008b je pravděpodobně rekurentní nova

Datum vložení: 25. 2. 2009
A. Ibarra a kol. publikovali článek o pozorování rentgenových emisí progenitora (předchůdce) novy Cygni 2008b (V 2491 Cyg), a to v rozmezí několik let až několik měsíců před samotným výbuchem novy.

Až do dubna 2008 byla jediná nova, u které se podařilo zachytit rentgenové emise ještě před výbuche ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Nova Vul 2007, rentgenový vývoj vzplanutí a dozvuky 47. praktika, Krkonoše 2007

Datum vložení: 14. 2. 2009
Výbuchy klasických nov jsou způsobovány zapálením termonukleárních reakcí na povrchu bílého trpaslíka (dále jen BT) v systémech kataklyzmických nov. Rozpínající se obálka je opticky tlustá a zakrývá nám pohled přímo na BT rozžhaveného termonukleárním hořením na povrchu. Vzplanutí je viditelné tedy p ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Lovec exoplanet připraven ke startu

Datum vložení: 7. 2. 2009

František Martínek (astro.cz)

Dvě exoplanety objevené okolo zákrytové dvojhvězdy HW Vir

Datum vložení: 25. 11. 2008
Korejský astronom Jae Woo Lee a spolupracovníci zveřejnili článek o průlomovém objevu dvou exoplanet obíhajících kolem velmi těsné dvojhvězdy HW Virginis. Planety obíhají kolem obou složek po široké orbitě. Byly objeveny analýzou dlouhodobého O-C diagramu, tedy z kolísání orbitální periody dvojhvězd ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

40. konference o výzkumu proměnných hvězd

Datum vložení: 24. 11. 2008

Jiří Srba

Nový výbor Sekce PHE ČAS

Datum vložení: 22. 11. 2008
Dne 16. 11. 2008 na hvězdárně ve Valašském Meziříčí proběhly volby nového výboru naší Sekce a to pro období let 2008 až 2011.

Kromě prezenční volby bylo možné již 14 dní před volbami volit elektronicky, aby se mohli voleb zúčastnit i členové Sekce, kteří se nemohli dostavit osobně.

Zde je vý ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Sekce proměnných hvězd a exoplanet

Datum vložení: 22. 11. 2008
Na plenární schůzi naší odborné Sekce ČAS, která se konala v rámci 40. Konference o výzkumu proměnných hvězd ve Valašském Meziříčí došlo k historické události.

Po dvou desítkách let naše Sekce pozorovatelů proměnných hvězd změnila svůj název.
Ke změně došlo současně se změnou Jednacího a organiz ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Proměnář roku 2008 - Jerzy Speil

Datum vložení: 20. 11. 2008
Na 40. Konferenci o výzkumu proměnných hvězd byla předána cena Jindřicha Šilhána Proměnář roku 2008

Ocenění za tento rok získal dlouholetý vizuální pozorovatel z Polska

Jerzy Speil

Proměnář roku 2008 přispěl do databáze MEDÚZY za posledních 12 let více než 22 tisíc ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Zjasnění planetární mlhoviny kolem novy V458 Vul

Datum vložení: 3. 10. 2008
Nova V458 Vul vzplanula 8. 8. 2007 a dosáhla v maximu 8.1 mag o pár dní později.
Snímky z přehlídky IPHAS (v oboru H alfa) pořízené 6 týdnů před vzplanutím rozlišily progenitora jako hvězdu 18. magnitudy. Mnohem zajímavější ovšem bylo, že kolem progenitora snímky odhalily rozpínající se planetá ...
Zobrazit celý článek

Bc. Luboš Brát

První fotografie exoplanety a hned problém

Datum vložení: 16. 9. 2008

Petr Kubala

VOLBY 2008: Zasílejte kandidátky!

Datum vložení: 30. 8. 2008
Jak jsem již psal v minulém příspěvku, v letošním roce napodzim musíme zvolit nové vedení Sekce pozorovatelů proměnných hvězd.
Volby proběhnou na listopadové konferenci o výzkumu proměnných hvězd (Litomyšl, 14. až 17. 11. 2008). Ještě předtím bude možné volit korespondenčně / elektronicky.

Nyní ...
Zobrazit celý článek

Bc. Luboš Brát

ETD - Exoplanets Transit Database

Datum vložení: 25. 8. 2008
Již brzy spustíme na našem serveru novou databázovou aplikaci - ETD (Exoplanets Transit Database), aneb databázi napozorovaných tranzitů exoplanet.
Jde o obdobu známé O-C brány, ovšem místo O-C diagramů zákrytových dvojhvězd budou v nové databázi O-C diagramy tranzitujících exoplanet. Kromě ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát, Stanislav Poddaný

VOLBY 2008: Výzva ke kandidatuře

Datum vložení: 12. 8. 2008
Vážení kolegové proměnáři, členové Sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS.

Letos na podzim to budou již 3 roky od plenární schůze Sekce, která se uskutečníla v Brně 26. listopadu 2005. Na ní proběhly volby členů výboru Sekce i volba předsedy a hospodáře. V souladu s platným jednacím a organizačn ...
Zobrazit celý článek

Bc. Luboš Brát

O 48. praktiku pro pozorovatele proměnných hvězd

Datum vložení: 11. 8. 2008
Po loňském vydařeném praktiku pro pozorovatele, které jsme poprvé uspořádali v Krkonoších v Peci pod Sněžkou bylo jednoznačně rozhodnuto, že se i další - letošní - ročník uspořádá na stejném místě. Pro velký zájem byl letošní ročník rozšířen o možnost vzít s sebou rodinu. Praktikum se konalo v termí ...
Zobrazit celý článek

Bc. Luboš Brát

SuperWASP oznámil objev 10 nových tranzitujících exoplanet

Datum vložení: 14. 4. 2008
Pollaco a kol. oznámil 1. dubna 2008 objev 10 nových exoplanet v rámci činnosti projektu SuperWASP (Wide Area Search for Planets).

Jedná se o objekty WASP-6b až WASP-15b

Jsou to vše tranzitery nalezené během posledních 6ti měsíců. Objev je velmi čerstvý a tak autoři ještě ani nezveřejni ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Nová technologie k objevování exoplanet velikosti Země

Datum vložení: 10. 4. 2008

František Martínek (astro.cz)

Sekční přístrojový set rozšířen

Datum vložení: 3. 4. 2008
Sedlčanská hvězdárna darovala Sekci pozorovatelů proměnných hvězd ČAS dalekohled!

Jedná se o fotografický objektiv Aeroxenar 90/320 mm (viz foto), který je velmi světelný. Narozdíl od světelnosti f/11 současného sekčního dalekohledu má tento objektiv světelnost f/4 a přitom větší průměr objektiv ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Sekční přístrojový set k opět k zapůjčení

Datum vložení: 11. 3. 2008
Vážení pozorovatelé, rok se sešel s rokem a náš přístrojový set – dalekohled Vixen 80/910mm na paralaktické montáži GP (Great Polaris) s CCD kamerou SBIG ST-7 s UBVRI filtry – si hledá nového uživatele, aktivního pozorovatele. Jedná se již o třetí ročník zápůjčky – nejdříve měl set zapůjčen R. Dřevě ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

HERO: Objekty astrofyziky vysokých energií jako opticky proměnné zdroje

Datum vložení: 2. 3. 2008
Doc. René Hudec, PhD.
Skupina Astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., 251 65 Ondřejov


Abstrakt
Řada objektů astrofyziky vysokých energií je současně zdroji, často proměnnými, viditelného světla. Jejich výzkum ve viditelném světle je ...
Zobrazit celý článek

René Hudec, překlad Luboš Brát

Pozor, hrdinové jdou! aneb projekt HERO odstartoval

Datum vložení: 2. 3. 2008
Abstrakt:
Pozorovatelům je představen nový pozorovací projekt HERO zaměřený na sledování zdrojů vysokoenergetického záření v optické oblasti. Zveřejněn byl i konkrétní pozorovací program a podklady pro sledování těchto 20 (prozatím) objektů.

Abstract:
New observing project HER ...

Zobrazit celý článek

Luboš Brát

39. konference o výzkumu proměnných hvězd

Datum vložení: 18. 1. 2008
Jako tomu bylo v posledních 38 letech, tak i letos (tedy v roce 2007) se v listopadu uskutečnilo výroční setkání proměnářů z Čech a Slovenska. Hvězdárna ve Valašském Meziříčí hostila v pořadí již 39. konferenci o výzkumu proměnných hvězd a to ve dnech 16. až 18. listopadu 2007, akce se zúčastnilo ce ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Publikujte v Pracech B.R.N.O. č. 35

Datum vložení: 12. 1. 2008
V průběhu dubna 2008 vyjdou nové Práce B.R.N.O. - tentokrát s číslem 35.
Součástí publikace bude zveřejnění všech minim - vizuálních i CCD - vložených do databáze minim B.R.N.O. do konce března 2008.
Jako součást prací bude možné publikovat i krátké články, práce týkají ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

První polarimetrie exoplanety

Datum vložení: 5. 1. 2008
Astronomové přišli na nový způsob jak zkoumat extrasolární planety. Využijí při tom skutečnosti, že atmosféry exoplanet k nám odráží světlo svých mateřských hvězd. Tato kosmická „prasátka“ pak v sobě nesou nejen informaci o odraženém hvězdném světle, ale také informaci o exoplanetě samotné.

První ...
Zobrazit celý článek

Petr Sobotka

Konferencia KOLOS 2007

Datum vložení: 19. 12. 2007
Abstract:
Report on international conference on variable stars research is presented.


Konferencia o výskume premenných hviezd Kolos sa uskutočnila tradične v DRZ Vihorlat na Sninských rybníkoch v dňoch 6. až 8. decembra 2007.

Zorganizovala ju Vihorlatská hvezdáreň v Humenno ...
Zobrazit celý článek

Pavol A. Dubovský

Tiskové chyby v Perseu 1/2007

Datum vložení: 30. 10. 2007
Vážení proměnáři, čtenáři časopisu Perseus.

Tento týden jste do svých stránek dostali dvě čísla časopisu Perseus a to 1/2007 a 2/2007. Brzy se dočkáte i čísla 3/2007. Začínáme dohánět několik let se táhnoucí asi půlroční zpoždění ve vydávání našeho členského věstníku. Velkou zásluhu na tom má náš ...
Zobrazit celý článek

L. Brát, J. Mráček

Jak správně určovat minimum jasnosti programem AVE

Datum vložení: 4. 10. 2007
1) Otevřete si program AVE (můžete jej stáhnout například v sekci DOWNLOAD tohoto serveru).
Je to program, který v sobě má implementovanou metodu určování minima pomocí metody Kwee-van Woerden, čili standardní metody určování okamžiku minima z pozorování.

2) V programu AVE otevřete soubor s daty ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

The European Union Contest for Young Scientists alebo ako som vyhral cestu na ESO

Datum vložení: 1. 10. 2007
Súťaž
Súťaž The European Union Contest for Young Scientists (súťaž európskej únie pre mladých vedcov) je súťaž, ktorú už devätnásť rokov vyhlasuje direktoriát európskej komisie pre vedu a výskum. Súťaže je určená pre študentov alebo pre skupiny študentov (s maximálnym počtom 3) stredn ...
Zobrazit celý článek

Ľubomír Urbančok

Podpořte HST při pozorování Miry Ceti

Datum vložení: 19. 9. 2007

Petr Sobotka

Jak upéct novou proměnnou hvězdu

Datum vložení: 4. 9. 2007
Aneb
kuchařka pro pozorovatele, ve které se dozví co dělat při objevu nové proměnné

Abstrakt: Podrobný návod pro pozorovatele – objevitele nové proměnné hvězdy, jak postupovat při ověřování, zda nový objekt nebyl již někým pozorován. Dále článek orientuje objevitele v katalozích ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Zákryty kataklyzmické V713 Cephei

Datum vložení: 28. 8. 2007
Volně přeloženo podle VSNET-ALERT 9516, e-mailu od Denise Denisenka.

Během 3,5 hodin dlouhé fotometrie na 1.5-m Rusko-Tureckém alekohledu (RTT150) 25. srpna 2007 jsme objevili zákryty u kataklyzmické proměnné V713 Cep.

Světelná křivka na obrázku 1 jasně ukazuje dva zákryty. Za pomoci ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát (překlad)

47. Praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd

Datum vložení: 24. 8. 2007

Petr Sobotka

Mikročočky z Jižní Afriky

Datum vložení: 15. 8. 2007
Abstrakt: Krátký popis mého astronomického pobytu v Jihoafrické republice.

V červnu letošního roku se mi naskytla možnost strávit dva týdny v červenci pozorováním na Jihoafrické astronomické observatoři (SAAO, www.saao.ac.za) pro projekt ...
Zobrazit celý článek

Ondřej Pejcha

Sekční přístrojový set v Sedlčanech

Datum vložení: 2. 8. 2007
Náš sekční přístrojový set - dalekohled Vixen GP 80M (80/910) + CCD kamera SBIG ST-7 s BVRI filtry má od května 2007 zapůjčený František Lomoz ze Sedlčan.

Kolega lomoz byl vybrán ze všech (dvou !) zájemců o zapůjčení hlasováním výboru Sekce.

Momentálně je CCD kamera používána odděleně od dal ...
Zobrazit celý článek

L. Brát, F. Lomoz

VARIABLE 2007 - 11 pozorovacích stanovísk

Datum vložení: 28. 7. 2007
Tohtoročná expedícia Variable sa začala 11. júla a skončila 20. júla 2007. Počasie v prvé dni nebolo priaznivé. Účastníci sa venovali dôkladnej príprave techniky na pozorovanie premenných hviezd. Mali čo robiť, pretože táto expedícia sa vyznačovala nebývalým sústredením techniky. K dispozícii bol 1 ...
Zobrazit celý článek

RNDR. Igor Kudzej CSc.

Kandidáti na cenu Zdeňka Kvíze 2008

Datum vložení: 23. 7. 2007
Vážení kolegové,

v roce 2008 bude Česká astronomická společnost opět udělovat cenu Zdeňka Kvíze. Cena je udělována vždy k datu narození dr. Zdeňka Kvíze, tedy k 4. březnu.
Dle statutu ceny by tato cena měla být udělena za významnou odbornou nebo vědeckou činnost v oborech studium mezi ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

On-line status pozorovatelny

Datum vložení: 22. 7. 2007
Vážení kolegové, pozorovatelé proměnných hvězd. Jak jste si již možná někteří všimli, vždy když je jasno, tak se večer a v nočních hodinách zobrazuje v pravém sloupci tohoto webu nové okénko - Aktivní pozorovatelny. V tomto okénku (viz obrázek 1) si může každý přečíst kdo právě pozoruje a co! ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Pozorování tranzitu exoplanety TrES-1 Lyr

Datum vložení: 27. 6. 2007
Dnešní doba přeje připraveným.

Tak tento slogan jsme slýchávali již v době školní docházky a dozajista platí stále. S rozvojem techniky a pozorovacího vybavení stoupá šance na detekování slabých změn jasnosti pozorovaných objektů, tedy přesně takových, jaké lze sledovat u tranzitů extras ...
Zobrazit celý článek

Radek Kocián

Pozorování tranzitu exoplanety TrES-2 Dra

Datum vložení: 20. 6. 2007
Na noc 19./20. 6. 2007 byl podle serveru NYX (http://nyx.asu.cas.cz/~lenka/dbvar) předpovězen tranzit extrasolární planety přes mateřskou hvězdu u objektu TrES-2 Dra.

TrES-2 Dra
RA: 19h 7m 14.0s
Dec: 49° 18´ 59´´
JD0: 53957.63580
Period: 2.4706300
V = 11.4 mag


Vzhle ...
Zobrazit celý článek

Luboš Brát

Pozorujte tranzity exoplanety u GJ 436

Datum vložení: 6. 6. 2007
Dr. Greg Laughlin (UC Santa Cruz/Lick Observatory & Transitsearch.org)
žádá o pozorování hvězdy GJ 436, kterou zakryvá její exoplaneta
o hmotnosti Neptunu.

-------------------
Object: 1137+27 GJ 436
RA (2000): 114211.58
DE (2000): +264217.7
V = 10.702 mag,
B-V = 1.489, V-Rc = 1 ...
Zobrazit celý článek

L. Brát, O. Pejcha


 

 

> Chcete zde publikovat článek? Zašlete jej webmasterovi na adresu jiriliska@post.cz. Text we formátu plain ASCII / MS Word, obrázky pouze ve formátu JPG / PNG

Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 13. 9. 2024 
56. konference o výzkumu proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: