Časopis e-PerseusPozorovací kampaň eruptivní hvězdy AD Leo

Sekce PPH ČAS, 21. 3. 2021

Ve dnech 5. – 8. března se uskutečnila pozorovací kampaň eruptivní hvězdy AD Leo. Na žádost astronomického ústavu ČSAV/AV ČR v Ondřejově pod patronací profesora Petra Heinzela byla hvězdárna ve Valašském Meziříčí požádána o koordinaci pozorovatelů, kteří pořizovali fotometrická data. Souběžně během těchto dní byla pořizována spektra hvězdy AD Leo ondřejovským dalekohledem o průměru zrcadla dva metry.
 
 Eruptivní hvězdy spadají do kategorie proměnných hvězd, u niž se pozorují náhlá zjasnění, trvající několik minut, někdy až desítek minut. Zpravidla se jedná o chladnější a menší hvězdy než naše Slunce, obecně jsou označované jako tzv. červení trpaslíci. Ukazuje se, že tento typ hvězd je nejpočetnější v naší Galaxii, minimálně přes 50% všech hvězd v našem hvězdném ostrově. Podle současných znalostí se předpokládá, že mechanismus zjasnění eruptivních hvězd je stejný jako u slunečních erupcí. Co zjistíme při měření změn jasnosti (neboli fotometrii)? Jednak zaznamenáme četnost erupcí, tedy jak často k nim dochází a jak velké zjasnění během erupce nastává. Na základě těchto dat jsme schopni zhruba odhadnout i celkovou uvolněnou energii erupce. Ukazuje se, že u těchto hvězd může uvolněná energie dosahovat hodnot 10 – 1000 krát větších, než u největších slunečních erupcí. S pomocí spektrálních dat lze pak určovat teploty oblastí, kde erupce vznikají a v jakých částech hvězdné atmosféry.
 
 Dnes také víme, že kolem hvězd mohou existovat planetární systémy. Z různých typů pozorování je potvrzeno přes 4300 exoplanet a přes 5000 kandidátů. V současné době se chystají pozorovací programy, které by měli odpovědět na otázky týkajících se vlivu aktivních hvězd na atmosféry exoplanet obíhajících blízko mateřské hvězdy. Do tohoto programu se zapojuje i ondřejovský dalekohled, který bude takové exoplanety podrobně studovat.
 
 A jak kampaň dopadla. Co se týče počasí, v inkriminovaných dnech bylo jasno a tak pozorovatelé se mohli činit. Do kampaně se přihlásilo osm pozorovatelů ze Sekce proměnných hvězd a exoplanet, několik nocí AD Leo pozorovali další ondřejovské dalekohledy. Jednalo se o členy sekce napříč celou republikou – z Prahy, Sedlčan, Roudnice nad Labem, Třebíč, Znojmo, Ondřejov, jeden zahraniční dalekohled na Kanárských ostrovech a jeden kolega ze Slovenska. Datové soubory již od pozorovatelů dorazily a tak nastává období na jejich zpracování. O výsledcích fotometrie eruptivní hvězdy AD Leo Vás budeme informovat.
 
 Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem aktivním pozorovatelům, kteří se podíleli na této kampani a také Petrovi Heinzelovi a Petrovi Kabáthovi z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově za zajištění pozorování na ondřejovském dvoumetru.
 
 

Ladislav Šmelcer
 
 
© var.astro.cz> Zpět na seznam článků

Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 30. 6. 2022 
VarCafé IV. - večerní seminář

 20. 8. 2022 
62. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.