Cirkuláře MEDÚZY (vycházelo 1997-2003)

> Zpět na projekt MEDÚZA


OBSAH: Revízia jasností porovnávacích hviezd na mapkách MEDÚZY, P. A. Dubovský
Exkurze do ciziny aneb jména proměnných hvězd trochu jinak, O. Pejcha
Soutěž o 100 000. vizuální odhad, P. Sobotka
Cirkulář elektronicky, P. Sobotka
Akútny prípad zblízka, J. Kubica
Pár slov k VW Aur, J. Skalický
Novinky v MEDÚZE, členové MEDÚZY
OBSAH: Kalibrace oka, převod individuálních hvězdných velikostí na obor V, J. Skalický
Databáze MEDÚZY - hlavní výsledek našeho snažení, L. Brát
Kampaň na QR And stále pokračuje, P. Sobotka
EK, nebo UZ And?, J. Skalický
V838 Mon se vrátila, P. Sobotka
Rozhovor s Martinem Lehkým, M. Kolasa
Novinky v MEDÚZE, členové MEDÚZY
OBSAH: Velká asymetrie neutrální obálky kolem omikron Ceti, L. Šmelcer
7. setkání skupiny MEDÚZA očima Apače, M. Kolasa
Katalog NSV hvězd z mapek skupiny MEDÚZA, J. Skalický
První Zlatá MEDÚZA udělena, P. Sobotka
Další zajímavá mirida, L. Šmelcer
Nové akutní případy, J. Kubica
Nový šéfredaktor Cirkuláře MEDÚZY, J. Skalický
Vývoj počtu členů, seznam členů, P. Sobotka
Novinky v MEDÚZE, členové MEDÚZY
OBSAH: Podivně podivná V 838 Mon, M. Haltuf
YY Her se vrací, P. Sobotka, L. Hric
7. setkání MEDÚZY, P. Sobotka
Prvé pozorované vzplanutie 1RXP J113123+4322.5, P. A. Dubovský
Výsledky soutěží v pozorování nov, M. Haltuf
Soubor mapek MEDUZA III dokončen, O. Pejcha
Rozhovor s Janisem Tzoumasem, J. Tzoumas, M. Haltuf
Stříbrná MEDÚZO třes se!, J. Skalický
Novinky v MEDÚZE, členové MEDÚZY
OBSAH: Král (YY Her) je mrtev, a» žije král (V471 Tau)!, K.Petrík, L. Hric, P. Sobotka, M. Haltuf
Co dělá KS Cas?, P. Sobotka
6. setkání MEDÚZY - Pec pod Sněžkou, J. Masničák, J. Tzoumas
Bronzová, stříbrná a zlatá, P. Sobotka
Má smysl pozorovat NSV hvězdy?, P. Sobotka
Co přinesla konference MEDÚZE, P. Sobotka
Novinky v MEDÚZE, členové MEDÚZY
PŘÍLOHA: CCD mapka na V471 Tau
OBSAH: YY Her - Česko-Slovenská pozorovací kampaň, P. Sobotka, L. Hric
Optická aktivita rentgenového zdroje QR And, V. Šimon, P. Sobotka, P.Marek, M.Lehký
Hádankovitá AY Dra, O. Pejcha
EQ Cas - slabá RVa hvězda, L. Brát
Lví rezonance aneb RY Leo pokryta, L. Brát
Jaké bylo 5. setkání MEDÚZY?, L. Král
MedGraf - program pro vykreslování světelných křivek, F. Bílek
MedDat 1.0 je hotov!, M. Haltuf
Program JDconv - převod mezi UT a JD, L. Král
První světlo, P.A. Dubovský
Akutní případy fungují, M. Haltuf
Používejte mapky s ID čísly! L. Brát
Novinky v MEDÚZE, členové MEDÚZY
Hvězdné novinky, L. Brát
Nový šéfredaktor, M. Haltuf
PŘÍLOHA: Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na AY Dra
Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na
YY Her
Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na
V 1548 Aql = Nova Aql 2001
OBSAH: S Sex - prudký pokles periody, L. Šmelcer
GS Aur byla vzata na milost, L. Brát
Mapka na GK Per, P. Sobotka
PP Gem a V 1060 Tau, O. Pejcha
S Per - zpátky v klidovém stavu?, O. Pejcha
Tři programy pro práci s daty, L. Brát
Setkání proměnářů ve Francii 2001, P. Sobotka
Setkání ve Francii 2001 - in memoriam, P. Sobotka
5. setkání pozorovatelů MEDÚZY, L. Brát, P. Sobotka
Rekordní rok 2000, P. Sobotka
Probírka databáze, P. Sobotka
50 tisíc pozorování v databázi MEDÚZY, L. Brát
Seznam členů, P. Sobotka
Novinky v MEDÚZE, členové MEDÚZY
PŘÍLOHA: Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na GS Aur
Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na
PP Gem
Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na
V 1060 Tau

OBSAH: Proč klesají hvězdy typu R CrB do minim?, P. Sobotka
Prachové obálky kolem uhlíkových mirid, L. Šmelcer
Zobrazení fotosféry dlouhoperiodických proměnných hvězd, L. Šmelcer
SY Cam - zanedbaná proměnná, O. Pejcha
Unikátní symbiotická proměnná V627 Cas, O. Pejcha
Náhlé zjasnění symbiotické Z And, L. Brát
Vyšel katalog MEKA 2001, P. Sobotka
Zápis z diskusního večera MEDÚZY, L. Král, K. Mokrý, L. Brát
PŘÍLOHA: Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na SY Cam
Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na
V627 Cas

OBSAH: QR And - posvi»me si na ni!, M.Haltuf
První plody kampaně na ST Cas, M.Haltuf
Průvodce Labutí galerií, O.Pejcha
TX Dra vypnula jeden pulzační mod, P.Sobotka
XX Oph - sezónní hvězda, P.Sobotka
Pozorovanie kataklizmatických premenných v Podbieli, P.A.Dubovský
30. července překročena hranice 40 000, P. Sobotka
Tři zanedbávané hvězdy P. Sobotka
Výsledky voleb vedení MEDÚZY P. Sobotka
PŘÍLOHA: Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na QR And
Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na
V927 Cyg

OBSAH: Kampaň na unikátní symbiotickou hvězdu V335 Vul, P. Sobotka, O. Pejcha
CH Cyg - trojitý systém???, O. Pejcha
Pozorování tří proměnných hvězd, L. Šmelcer
KP Lyr a V491 Lyr: dvě sousedky Vegy, L. Brát, O. Pejcha
Pozorujte maximum T UMi, L. Šmelcer
Jak je to s periodou a typem Z UMa? M. Haltuf
Stav souboru mapek MEDÚZA III, P. Sobotka
Změny mapek Z Cam a AB Leo!!! P. Sobotka
PŘÍLOHA: Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na V335 Vul
Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na
KP Lyr
Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na
V491 Lyr

OBSAH: Šest druhů světelných změn symbiotických proměnných hvězd, P. Sobotka
TX Dře přeskakuje!, M. Haltuf
V365 Cas a WY And - bruska a žlutá zimnice, P. Pejcha
Ještě k zákrytu CH Cyg, M. Haltuf
Ranní ptáče dál doskáče!, P. Sobotka
Rizlišit a zčervenat nebo nerozlišit a zjasnit?, R. Maňák
V1494 Aql je stále vidět, P. Sobotka
V Cyg potřetí, P. Sobotka
Ještě 20 000 a je to!, P. Sobotka
PŘÍLOHA: Mapka MEDÚZY na novu Aql 1999 č. 2, pokračování
Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na
V365 Cas
Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na
WY And

OBSAH: Záhada prachové obálky kolem V Cyg rozluštěna?, P.Sobotka
W Cyg vynechává, O.Pejcha
Zákryty CH Cyg, O.Pejcha
V360 Cyg měla skutečně minimum, P.Sobotka
Souboj o titul nejčervenější hvězda, O.Pejcha
Ze života MEDÚZY, O.Pejcha
MEDFORM - program pro snadné zpracování odhadů, L.Král
Periody SR hvězd, P. Sobotka
Lucie Bílá na stránkách MEDÚZY, L.Brát
Pozor, chystejme se na V335 Vul!, O. Pejcha, P.Sobotka
Soutěž o ceny - pozorujte novu!, M.Kolasa, P.Sobotka
Výzva členům MEDÚZY, P.Sobotka
Chcete dostávat Cirkulář prostřednictvím WWW stránky?, P.Sobotka
PŘÍLOHA: Mapka MEDÚZY na Novu Aql 1999 č. 2 = V1494 Aql

OBSAH: Je ®irafa tabu?, P.Sobotka
Pozorovací kampaň na ®irafu, O.Pejcha
R CrB konečně v pořádném minimu!, M.Haltuf
Monitorování nové proměnné v Lyře, R.Novák
V Cyg - viditelná prachová obálka?, L.Šmelcer
Nova Aql 1999 má hrb, K.Hornoch
Měňte naši WWW stránku, P. Sobotka
Sledovanost proměnných hvězd, P. Sobotka
PŘÍLOHA: Mapka MEDÚZY na V Cyg a ®irafí hledačka

OBSAH: CH Cyg slábne, P.Sobotka
Největší změna Z UMa, P.Sobotka
Kampaň na ST Cas, P.Sobotka
Vzplanutí GK Per skončilo, P.Sobotka
Minimum V360 Cyg?,L.Brat
Dvacátý tisící odhad, L.Brat
PŘÍLOHA: Mapka ze souboru MEDÚZA II (1998) na ST Cas

OBSAH: Pozorovací kampaň na rentgenovou dvojhvězdu HZ Her (Her X-1), R. Hudec, V. Šimon
Z UMa a její sekundární změny, P.Sobotka
Další nova ve Střelci, P.Sobotka
Co nového v MEDÚZE, P.Sobotka
PŘÍLOHA: Mapka ze souboru MEDÚZA III (2000) na HZ Her a mapka AAVSO na N Sgr 99

OBSAH: Pozorujte GK Per, dochází ke vzplanutí!, P.Sobotka
Nejčastější chyby při posílání pozorování, P.Sobotka a L.Brát
R Coronae Borealis v sedmém měsíci!, P.Sobotka a L.Brát
Proč je důležité pozorovat AN Cep?, L.Brát a P.Sobotka
PŘÍLOHA: Mapky ze souboru MEDÚZA II (1998) na GK Per a AN Cep

OBSAH: Simultánní monitorování proměnných hvězd vizuálně a CCD, P.Hájek
PŘÍLOHA: Mapky souboru MEDÚZA I (1997) a II (1998) na AG Aur, WZ Cas, TZ Cep, SV UMa a R UMi

OBSAH: Úvodní slovo, P.Sobotka
Celosvětová pozorovací kampaň na QR And (=RX J0019.8+2156), V.Šimon a P.Sobotka
PŘÍLOHA: Mapka souboru MEDÚZA II (1998) na QR And

OBSAH: Proměnné hvězdy a hvězdný vývoj - díl II., L.Brát
Co to provádí R Coronae Borealis, P.Sobotka
Novinky o Betelgeuse, P.Sobotka
Mezinárodní spolupráce při výzkumu hvězd typu Mira, P.Sobotka
XX Ophiuchi - "železná hvězda", M. a P. Sobotkovi
FG Sagittae, P. a M. Sobotkovi
Výsledky měření paralax hvězd typu Mira Ceti družicí HIPPARCOS, L.Šmelcer
CCD pozorování ve Vyškově, P.Hájek
Jak zpracovávat pozorování, L.Brát
Databáze MEDÚZY, L.Brát
Druhé pozorovací soustředění skupiny MEDÚZA, L.Bát

OBSAH: Hvězdy typu R CrB a HdC, P.Sobotka
Proměnné hvězdy a hvězdný vývoj - díl I., L.Brát
Proč pozorovat V Boo?, V.Němcová
Devět nových proměnných hvězd, P.Hájek
RS Ophiuchi, P.Sobotka
CH Cyg ve vzplanutí, P.Sobotka
Průměry hvězd typu Mira, L.Šmelcer
Databáze MEDÚZY, L.Brát
Databáze srovnávacích hvězd, L.Brát
Soubory mapek, P.Sobotka
PŘÍLOHA: Okolí proměnných hvězd Tmz V01, Tmz V02, Tmz V05 a Tmz V11
Tabulka proměnných hvězd v databázi
Mapka
souboru MEDÚZA II (1998) pro hvězdu RS Oph

OBSAH: Proměnné hvězdy v našem programu (symbiotické, P.Sobotka, Mira Ceti, P.Hájek)
Případ prudkého hvězdného vývoje, L.Brát
Eta Carinae, V.Němcová
SN 1998S v NGC 3877, P.Sobotka a L.Brát
Třetí setkání členů MEDÚZY ve Vyškově, L.Brát a P.Sobotka
Databáze, L.Brát a P.Sobotka
Výzva, L.Brát
PŘÍLOHA: Světelná křivka SN 1998S a AG Dra

OBSAH: Proměnné hvězdy v našem programu (kataklyzmické), P.Hájek
Proměnná hvězda a proměnná mlhovina T Tau, L.Brát
Paralaxy hvězd typu Mira, L.Šmelcer
Fotometrie Mirid, L.Šmelcer
Pulzace omikron Ceti, L.Šmelcer
S Per - výsledky pozorovací kampaně, L.Brát
Zpráva o správě databáze, P.Sobotka a L.Brát
Jste členy B.R.N.O.?, L.Brát
PŘÍLOHA: Mapka souboru MEDÚZA II (1998) na T Tau

OBSAH: Proměnné hvězdy v našem programu (SR, L.Brát, R CrB, P.Hájek)
Alfa Orionis, L.Brát
Otázka kvality, L.Brát
Databáze MEDÚZY, L.Brát, P.Hájek
WWW stránka MEDÚZY, L.Brát
PŘÍLOHA: Mapka souboru MEDÚZA II (1998) na proměnnou hvězdu a Ori

OBSAH: Rychlé změny TY And?, L.Brát
Srovnávací hvězda 108 u Z Aur, P.Sobotka
Srovnávací hvězda 99 u SS Cyg, L.Brát a P.Sobotka
Srovnávací hvězda 102 u TV And, L.Brát a P.Sobotka
Rychlé změny u dlouhoperiodických proměnných hvězd, L.Šmelcer
T UMi - změny periody, L.Šmelcer
Nova Scorpii po dvou měsících, P.Sobotka
Proměnné hvězda V2113 Oph téměř po čtvrt století od objevu, P.Hájek
Jsou zajímavé hvězdy typu Z Cam?, P.Hájek
Soubor mapek MEDÚZA I (1997), P.Sobotka
Databáze MEDÚZY, L.Brát
Druhý sraz členů MEDÚZY ve Vyškově, V.Němcová
PŘÍLOHA: Mapka souboru MEDÚZA I (1997) na TY And

OBSAH: Databáze skupiny MEDÚZA, L.Brát
Sledujte S Per v maximu, L.Brát
Druhý sraz členů MEDÚZY, P.Sobotka a L.Brát
Nova Scorpii 1997, P.Sobotka a L.Brát
Členská základna, P.Sobotka a L.Brát
Soubor mapek MEDÚZA I (1997), P.Sobotka
PŘÍLOHA: Orientační plánek Vyškova
Mapka
souboru MEDÚZA I (1997) na S & T Per

OBSAH: ÚVOD, L.Brát a P.Sobotka
Možná proměnnost srovnávací hvězdy u SS Cyg, L.Brát
Srovnávací hvězda 10,8 u Z Aur, P.Sobotka
Soubor mapek MEDÚZA I (1997), P.Sobotka
PŘÍLOHA: mapky ze souboru MEDÚZA I (1997) pro SS Cyg a Z Aur

> Zpět na projekt MEDÚZAUživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 15. 5. 2020 
Jarní seminář pro pozorovatele proměnných hvězd 2020

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.