Pozorovací program

Program pozorovací skupiny MEDÚZA je zaměřen na sledování fyzických proměnných hvězd.

Prvotní program vznikl sloučením programů několika individuálních pozorovatelů - zakladatelů MEDÚZY. Sledujeme proto jak nepravidelné hvězdy typu RCB, ZAND či UG, tak i hvězdy typu Mira a SR. Většina těchto hvězd má již publikovanou vlastní mapku - v souborech MEDÚZA I až III.

V současné době se zaměřujeme na sledování hvězd, které nemají známy světelné elementy nebo jsou nedostatečně sledovány ve světě. Rovněž se zaměřujeme na studium nově objevených proměnných hvězd. Na tyto hvězdy jsou vesměs zhotoveny vyhledávací mapky - soubory MEDÚZA II (1998) a MEDÚZA III (2000).
Pro CCD pozorovatele máme v několika směrech odlišný program, než jej mají vizuální pozorovatelé.

Pozorovací program zveřejňujeme v katalozích MEKA - "MEdúzácký KAtalog". Kromě výpisu základních údajů o každé hvězdě z GCVS, publikujeme také výsledky našeho vlastního pozorování. Pro pozorovatele jsou důležité zejména bodová ohodnocení hvězd, tedy ohodnocení důležitosti sledování konkrétní hvězdy.

MEKA 2007 NOVÉ 16.8.2007

Starší verze katalogu:

Katalog MEKA 2002


V roce 2006 provedl L. Šindelář a L. Brát revizi pozorovacího programu. Provedli výzkum pokrytí světelných křivek hvězd z katalogu MEKA robotickými přehlídkami. Na základě tohoto srovnání byl vydán seznam hvězd, které již nemá nadále smysl pozorovat (neboť jsou plně pokryty přehlídkami) a které jsou i nadále pozorovatelsky zanedbány a měly by být intenzivně sledovány - vizuálně i CCD.

MEKA versus robotické přehlídky


Na základě dokumentu MEKA versus robotické přehlídky vypracoval v roce 2007 L. Šindelář komplexní revizi pozorovacího programu MEDÚZY a to navíc srovnáním s pokrytím hvězd z našeho programu daty AAVSO. Dokument Revize programy MEDÚZY je základním kamenem, na němž je vystavěn aktualizovaný pozorovací program MEDÚZY.

Revize programu MEDÚZY


Pozorovací program skupiny MEDÚZA (koresponduje s katalogem MEKA 2007):

ST And		VZ Cas		DY Gem		RU Per
TU And		BX Cas		GS Gem		SY Per
TV And		EQ Cas		IK Gem		TV Per
TY And		KS Cas		PP Gem		XX Per
WY And		PZ Cas		AY Her		V402 Per
DZ And		V365 Cas  	HZ Her		V411 Per
EK And		V615 Cas  	V818 Her		V466 Per
QR And		V627 Cas		V939 Her		V500 Per
KN Aql		TZ Cep		SX Lac		FG Sge
V1330 Aql		AN Cep		CX Lac		V335 Sge
Z Aur		SY Com		RY Leo		WW Tau
RW Aur		TX CrB		AB Leo		BG Tau
SZ Aur		VV CrB		AF Leo		BL Tau
VW Aur		GY Cyg		W LMi		EP Tau
VX Aur		V441 Cyg		KP Lyr		V1060 Tau
AG Aur		V482 Cyg		V491 Lyr		SV UMa
BB Aur		V539 Cyg		SW Mon		AZ UMa
GS Aur		V927 Cyg		QR Mon		CK Vir
KT Aur		V1070 Cyg		TT Oph		V335 Vul
RR Cam		V1353 Cyg		XX Oph		V336 Vul
RV Cam		V1742 Cyg		EV Ori	
UW Cam		V1805 Cyg		FX Ori	
WZ Cam		V1964 Cyg		GT Ori	
XX Cam		V1970 Cyg		V351 Ori	
AU Cam		V1981 Cyg		V430 Ori	
TX CVn		V2037 Cyg		UW Peg	
UX CMi		AO Dra		DN Peg	
ST Cas		EQ Dra		T Per	
UY Cas		DI Gem		W Per	
VY Cas		DL Gem		Y Per	
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 15. 5. 2020 
Jarní seminář pro pozorovatele proměnných hvězd 2020

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Momentálně nepozoruje žádná přihlášená observatoř.