Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR Ant   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
Sp117580.64834753040.1469:32:18.39-28:37:406.46.926.87V
Ss117580.64834735140.25329:32:18.39-28:37:406.46.926.87V
SWp10030.380225986.59:48:27.45-25:11:25.613.814.914.6P
SWs10030.380225986.69019:48:27.45-25:11:25.613.814.914.6P
UUp7351.36412151517.119:46:52.47-26:42:45.212.513.112.5P
WZp8240.445923934419.29510:6:22.53-38:52:53.811.511.811.8V
WZs8240.445923934419.51810:6:22.53-38:52:53.811.511.811.8V
XXp73130.888013638441.879019:49:24.71-38:20:57.38.629.239.23V
XXs73130.888013654991.3459:49:24.71-38:20:57.38.629.239.23V
XYp91262.18034428844.56810:18:12.24-36:48:18.69.9510.6510.25V
XYs91262.18034428845.48710:18:12.24-36:48:18.69.9510.6510.25V
XZp91247.15073753036.709610:18:27.58-33:16:32.69.6510.7510.35V
XZs91247.15073739232.2810:18:27.58-33:16:32.69.6510.7510.35V
BOp9121.06016852215.84910:7:53.8-32:35:528.869.359.01V
BVp9113.5942653447.70511:1:25.5-37:10:1811.5212.2411.52V
BVs9113.5942653449.68211:1:25.5-37:10:1811.5212.2411.52V
BYp10019.860451906.7210:22:48.39-33:36:58.39.219.289.26V
CCp9112.4451453767.69610:33:29.37-36:3:57.67.687.877.78V
CDp10022.5954952043.8710:41:29.5-34:12:5210.3310.6710.33V
CFp9111.5336453421.75810:52:21.38-36:18:10.510.1210.4710.12V

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.