Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR Col   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
Up10071.246171828521.7746:14:53.07-33:4:23.510.811.610.9V
Us10071.246171844945.6966:14:53.07-33:4:23.510.811.610.9V
RRp100412.6254551901.1476:33:18.98-35:17:5311.0711.3611.07V
RRs100412.6254514283.6136:33:18.98-35:17:5311.0711.3611.07V
RSp46120.6723553064.57495:15:31.24-28:45:2.19.549.999.97V
RSs46120.6723540612.98455:15:31.24-28:45:2.19.549.999.97V
RUp10020.51281628862.4295:34:50.77-30:25:14.711.4412.0611.44c
RZp10070.565194534326.28245:19:54.1-35:54:6.41111.5811.2V
RZs10070.565194534326.565015:19:54.1-35:54:6.41111.5811.2V
STp10012.2212951880.3225:59:3.86-39:27:27.111.4312.3111.43V
SVp10032.75218551987.5975:38:53.98-33:37:56.211.8412.3111.84c
AKp10021.3760151986.2226:31:43.36-34:30:1.49.0349.259.034c
AWp91110.31652939.8256:5:11.3-32:43:518.018.628.16V
AYp100117.9851881.85:19:8-37:40:3610.5610.7710.56c
AZp10010.30210151869.0635:28:51-30:10:1211.3111.7211.31c
BCp10010.2968352665.60895:57:7.9-27:38:32151515c
BEp10010.6478852529.86776:4:2.4-31:43:40151515c

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.