Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR Lep   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
Vp46331.07011355555.08876:10:58.65-20:12:41.79.5710.369.87V
Vs46331.07011318874.2886:10:58.65-20:12:41.79.5710.369.87V
Zp117650.9937145750.27725:10:10.03-14:52:17.111.6312.8312.63V
Zs117650.9937145750.7745:10:10.03-14:52:17.111.6312.8312.63V
RRp120860.91542730377.1555:12:10.52-13:11:58.69.9910.5610.19V
RRs120860.91542753331.05145:12:10.52-13:11:58.69.9910.5610.19V
RSp641121.288543927386.52825:59:18.42-20:13:25.19.9110.389.96V
RSs641121.288543927387.172475:59:18.42-20:13:25.19.9110.389.96V
RUp100124.45961551490.4726:3:52.27-24:54:7.311.2312.1211.23V
RUs100124.45961545699.6626:3:52.27-24:54:7.311.2312.1211.23V
SUp9173.05782942038.965:22:42.21-13:47:50.512.212.812.2R
TTp10024.2888152722.586:6:48.86-21:37:37.811.412.311.4V
WXp10011.8397248500.1615:39:25.09-11:12:36.87.9258.0237.925V
ALp10010.4486451868.915:6:17.7-20:7:539.459.789.78V
APp10012.2960951579.8085:26:19.5-15:27:309.6510.219.71V
ARp100113.516652736.665:40:50.1-23:35:710.7111.510.86V
ATp100110.649552634.7835:48:17-25:2:3111.4512.211.45V
BCp8233.989553619.8835:45:30.51-17:46:3410.5811.1510.58V
BCs8233.989553621.929615:45:30.51-17:46:3410.5811.1510.58V

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.