Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR PsA   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
Wp10028.17931829133.9422:7:57.67-32:49:59.711.413.211.4P
Xp10070.397774645252.28822:6:2.98-24:53:50.71314.314.2P
Xs10070.397774645252.486922:6:2.98-24:53:50.71314.314.2P
RSp10030.593359525417.622:15:39.73-25:44:4314.315.214.3P
RSs10030.593359552138.66522:15:39.73-25:44:4314.315.214.3P
RWp91990.360450534328.453422:9:46.94-27:4:1.511.0511.7611.63V
RWs91990.360450552177.067122:9:46.94-27:4:1.511.0511.7611.63V
RZp9121.1506453244.45222:41:24.28-33:20:30.31112.511P
SVp9129.69156553248.0421:38:41.62-33:21:1410.110.610.1P
SWp10032.3492152413.74922:6:9.84-29:32:54.410.8113.6310.81V
VYp9120.63388948500.55122:15:18.98-24:59:278.819.018.81V
VZp10025.7633348810.94122:38:51.47-33:4:52.85.665.835.66V
VZs10025.7633348814.24322:38:51.47-33:4:52.85.665.835.66V
XZp10010.75357252437.79821:27:40.1-31:47:467.738.127.73
YYp10011.8624452500.63421:27:37.6-33:45:1811.3112.6811.44V
ZZp10010.37388252844.7921:50:35.3-27:48:369.289.569.54V

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.