Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech

Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.


And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,


STAR UMi   N10 N PERIOD MIN0 RA 2000 DE 2000 MAX MINP MINS  
Wp1182361.701150553680.983516:8:27.27+86:11:59.68.519.598.66V
Ws1182361.701150519488.716:8:27.27+86:11:59.68.519.598.66V
RSp91516.1686744756.8115:50:49.44+72:12:40.610.8111.411.4B
RTp371121.84197226767.65917:4:5.56+80:19:45.110.7911.4710.86V
RTs371121.84197255249.167517:4:5.56+80:19:45.110.7911.4710.86V
RUp1504010.52492641596.3313:38:56.82+69:48:11.21010.6610.22V
RUs1504010.52492641596.59213:38:56.82+69:48:11.21010.6610.22V
RZp28520.3373492553511.457914:54:26.13+86:43:37.512.813.513.5B
RZs28520.3373492543191.43714:54:26.13+86:43:37.512.813.513.5B
TUp46100.37728852725.626214:55:43.84+76:18:23.78.848.98.84V
TUs46100.37728852725.814814:55:43.84+76:18:23.78.848.98.84V
TVp134450.415549753865.438815:0:59.73+73:3:11.58.7668.8498.849V
TVs134450.415549748500.48215:0:59.73+73:3:11.58.7668.8498.849V
TYp6451.72487855784.43915:17:57.5+83:51:34.17.798.2368.236P
VVp10017.15248557.3212:57:34.6+88:57:279.7810.039.99V
VWp7340.48886955622.2899315:54:46.8+85:40:612.112.5212.52R
VWs7340.488869251421.1924315:54:46.8+85:40:612.112.5212.52R
VZp5560.628156016.857813:23:29.04+74:54:8.913.113.513.1R
WWp8230.60194951608.78413:27:57.18+72:56:23.312.4512.612.55R
WWs8230.6019551609.08513:27:57.18+72:56:23.312.4512.612.55R
WXp10010.3871451458.59613:43:13.8+74:2:39.514.415.115.1R
WZp10010.6413751429.52613:51:16.88+74:42:43.412.8513.1513.1R
ZZp9123.2064455649.88315:36:36.59+69:11:20.911.251211.25R
AAp10011.4622851571.7715:46:42.68+81:42:30.612.3912.712.68R

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.

VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let. 1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.